Categorie: <span>Nieuws</span>

Zangdienst met Brassband Euphonia Ternaard

Ternaard – Op tweede kerstdag was er een speciale zangdienst onder begeleiding van Brassband Euphonia. Ds. M Folbert sprak in haar verkondiging over ‘Goed nieuws, vandaag is voor jullie een Redder geboren’! Naast de bekende kerstliederen werd ook midden in de Winternacht gezongen, onderdeel van het grotere werk Spanish Christmas Carol. Tijdens de collecte speelde Brassband Euphonia ook nog een compilatie van kerstnummers. De dienst werd afgesloten met het Ere zij God. Met muzikale vreugde verlieten de belangstellenden de dienst.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Lichtjes op oorlogsgraven

Ternaard – De 4 en 5 mei comité Ternaard plaatse op kerstavond lichtjes op de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats in Ternaard. Daarnaast werden er lichtjes ontstoken bij de graf van Albertus Nauta, Albertus werd gefusilleerd bij Woeste Hoeve onder Appeldoorn. Dit vanwege zijn grote rol in het verzet. Ook bij het monument ter herinnering aan de omgekomen slachtoffers in voorheen West Dongeradeel ten tijde van de Tweede Wereld oorlog werden lichtjes ontstoken. Het ontsteken van lichtjes op oorlogsgraven werd op meer dan 400 plaatsen in Nederland gedaan.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

‘Wie is de grote Redder’

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. De geur van brandend hout uit de vuurkorf en de prachtig versierde kerkpad nodige de mensen om de viering mee te maken in de Grutte Tsjerke. Door de openstaande deuren klonk de ‘Stille nacht, heilige nacht’ van brassband Euphonia.

De dienst werd geleid door Dhr. G. Riemersma het thema van deze avond was: ‘Op zoek naar de Grote redder’, met schriftlezingen uit Lucas 1: 26-35 en 2: 1-7. De dienst werd opgeschrikt door een zes tal grote Redders van de Wereld, De legergeneraal, de directeur van de Nederlandse Bank, De topvrouw van de NAVO, De voorzitter van de Europese unie iedereen kwma naar voren om zich bekend te maken als de Redder van de wereld. De een met geld de ander met wapen gekletter. De echte Redder kwam vervolgens naar voren in de verkondiging van Riemersma, Jezus is de Redder van de wereld. Het thema de schriftlezingen en toneel spel kwamen in de verkondiging naar voren waarbij Riemersma zich speciaal in het midden van de kerk had gesetteld en daar en gesprek met de kinderen aanging. door.

De collecte was bestemd voor Marianne Folbert zij gaat midden februari naar Rwanda met Red een Kind en World Servants. Naast de samenzang werd de dienst muzikaal omlijst door gospelgroep Embrace uit Ternaard de stemmen van Yvonne Veenstra en Aan Poelstra passen precies bij elkaar zo werden de nummers ‘Noel’ ‘Halleluja’, ‘Stille Nacht’, ‘Let it be Christmmas’ en vele andere gezongen in de prachtig verlichte Grutte Tsjerke.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Sfeervol Kerstconcert Pro Rege in Ternaard

Ternaard – Zondag hield Christelijk Mannenkoor Pro Rege haar tweede Kerstconcert, dit keer in de  Grutte Tsjerke van Ternaard. Naast koor zang ook samenzang en prachtig orgelspel in een sfeervol ingerichte Grutte Tsjerke.

Pro Rege wat ‘Voor de Koning’ betekend. Voor deze zondag gold dan ook om door koorzang, afgewisseld met samenzang, bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie en het publiek laten genieten van Kerstzang. Het geheel werd muzikaal omlijst door Anja Heikamp-Kommerie op het orgel. En stond onder leiding van dirigent Jan Hibma.

Rond de 75 zangers begonnen de avond met Gloria Intrada, voor en sfeervol ingerichte en volle Grutte Tsjerke werd de opening gedaan door voorzitter Andries Postma gevolgd door samenzang van Midden in de winternacht. Dirigent Jan Hibma leidde hierna elk blokje in met gedegen uitleg en de nodige humor werden de muziek aangekondigd. Van het publiek verwachte de nodige inzet tijdens de samenzang en de refreinen. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Eer zij God in onze dagen en O heilige nacht Vormden de opmaat naar een gedicht en intermezzo van organist Anja Heikamp-Kommerie. Gevolgd door In ’t nachtelijk duister. Jan Hibma gaf na het Stille Nacht uitleg over het in meer dan 100 talen uitgebrachte Stille Nacht, Jan vroeg luid af op hoeveel plaatsen het Stille Nacht gelijkt tijdig werd gezongen. Samen zang was er met Hoor de Eng’len zingen d’eer. Pro Rege liet hun zang kwaliteit zien in ‘We’ve got good news to tell, Engelkoren zongen van Gods Glorie en gloria in exelsis Deo. Anja bracht vervolgens weer een mooie intermezzo op het Van Dam orgel van de grutte Tsjerke.

Het derde blok bestond uit Tollite hostias, Go tell it on the mountain met samenzang van het refrein en Thank you lord. De sterre stralen werd hierna met het publiek gezongen. Het vierde en slot blokje werd begonnen met Herders in ’t veld van Efratha, Veni Jesu en werd afgesloten met King all glorius. Als solist trad Jan Struiksma hierbij op, met zijn krachtige stem bracht hij het middenstuk tot een waar hoogtepunt. Net vier maanden bij Pro Rege en al een dijk van een stem. Voorzitter Andries Postma bedankte vervolgens de dirigent, solist en organist. Als Slot werd Dank sei dirr Herr en Ere zij God gezongen.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

 

Vrolijke klanken in de vroege ochtend.

Ternaard – Kerstmorgen klonken vrolijke klanken over Ternaard en dit al voor de 30ste keer. Door een  fanatieke ploeg werden de Kerstliederen gezongen. De zangploeg ondersteund door blazers van brassband Euphonia maakten een ronde door Ternaard. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nauta Strijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes. Na afloop was er voor de deelnemers chocolademelk en Krystbole.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Kinderen centraal bij kerstviering

Ternaard – Tijdens de eredienst in de Grutte Tsjerke op Eerste Kerstdag werd het advent-kerst ‘Volg de Ster’ door de kinderkerk afgesloten. De kinderen beelden tijdens het kerstspel uit dat zij als Engelen binnen kwamen met een lichtje. Hiermee omringden zij Jozef, Maria en kindje Jezus. ‘Het lied Vrolijk Kerstfeest iedereen’ werd door de kinderen als afsluiting door de kinderen gezongen. Ds. Van der Wiel hield vervolgens zijn verkondiging over de wonderlijke geboorte van Christus. De samenzang werd begeleid door organist Johan Boeijenga en op blokfluit Petra Hiemstra. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen een kleine attentie mee naar huis.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Eeuwigheidszondag ‘Jouw naam met Gods naam verbonden’

Ternaard – Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. Door de jaren heen zijn dat vele namen, vele herinneringen. Ieder van ons herinnert zich de namen van familie, vrienden, kinderen, dierbare broeders en zusters. Ieder van ons heeft herinneringen en heeft ooit afscheid moeten nemen. Wij willen nu eerst de namen noemen van hen met wie wij als gemeente verbonden waren, en die vanuit ons midden of vanuit de dorpsgemeenschap zijn heengegaan, en hier of elders begraven of gecremeerd werden in dit afgelopen kerkelijk jaar. Vaak hebben wij na een dienst vanuit de kerkelijke gemeenschap afscheid genomen. In die diensten zochten wij naar woorden van troost voor het heden en voor de toekomst. Zo hebben wij onze geliefden toevertrouwd aan de trouwe zorg en de liefdevolle handen van JCHR onze Heer ”Die dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, Hebreeën 13: 8).

Wij noemen hun namen met daarbij telkens een tekst, die centraal stond bij het afscheid Telkens zal een familielid of andere relatie van de overledene, een kaars ontsteken aan de Paaskaars, die verwijst naar Jezus, Die “Het licht der wereld“ is (Joh. 8: 12). De Paaskaars is een teken van ons geloof, symbool van troost en toekomst. Pasen verwijst ons naar de Here Jezus, Die als “Eerste is opgewekt uit de dood” (1 Corinthiërs 15: 20). Op Hem is ons vertrouwen, onze kracht en onze hoop gevestigd. Dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat er leven en toekomst is bij Jezus Christus de Heer.