Dankstondcollecte 2020

Dankstondcollecte 2020

Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020.

U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19.

De envelop wordt dus niet opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.