PKN Ternaard

Wijkhuisbezoeken

Uitnodiging.

Wijkhuisbezoeken in 2022.

Ook dit jaar wil het wijkteam van de Protestantse gemeente van Ternaard u uitnodigen voor het wijkhuisbezoek in uw buurt. Hoewel we nog niet zeker zijn of deze avonden door zullen gaan lijkt het ons toch goed om alvast de avonden voor te bereiden.

Tijdens deze avonden willen wij graag met elkaar nadenken over de toekomst van onze kerkgebouwen. Het is goed om samen het gesprek aan te gaan over wat de kerkgebouwen voor ons betekenen. De kerk is een centraal punt in ons dorp en is al generaties lang een  plek van ontmoeting met elkaar en met God. De kerk verbindt ons met elkaar in perioden van trouw en rouw, we zingen er samen en ontvangen de zegen.

Vraag is nu: hoe kunnen wij in de toekomst onze twee gebouwen blijven gebruiken of moeten we nadenken over afstoten van gebouwen? Welke functie hebben onze twee kerkgebouwen en wat is belangrijk voor de toekomst van ons “kerk zijn” in Ternaard?
De financiële kant van het verhaal laten wij deze avonden buiten beschouwing, daar bent  u al over geïnformeerd tijdens de gemeenteavond en via het laatste kerkblad.

Er zijn 5 donderdagavonden gepland:

3 maart:  Wijk 5 van ouderlingen Tjisse en Renate v.d.Wal

24 maart: Wijk 2 van ouderlingen Eelke en Janneke Goodijk

30 maart: Wijk 4 van ouderlingen Chris en Tiny van der Veen

31 maart: Wijk 3 van ouderling Trienke v.d. Berg

7 april: Wijk 1 van Minke van der Wal.

Plaats en tijd worden later door de wijkouderling bekend gemaakt. Wilt u nu alvast aangeven wanneer u van plan bent te komen door het invullen van onderstaand strookje en dit in te leveren bij de desbetreffende wijkouderling. (uiterlijk één week vóór de geplande avond). Bij verhindering kunt u zich ook aanmelden voor een andere wijkavond.

Wanneer het volgens de coronamaatregelen weer mogelijk is, 
kom ik/komen wij  graag naar het wijkhuisbezoek op: ……………………………………………………………


Naam: ………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………

Tel: …………………………………………………………..

Kerkelijk werk begonnen met De Koninklijke trein

Afgelopen zaterdag en zondag werd het startweekend gehouden van PKN-gemeente van Ternaard. Voetbalspel, kampvuur, diensten en een gezamenlijke lunch vormden het begin van het kerkelijk jaar.

Op een laagdrempelige manier kon men elkaar ontmoeten, samen eten en over God leren. Er was een leuk programma voor jong en oud. Op zaterdag gingen de jeugdleden strijden om de gouden voetbal tegen de kerkenraad. Een spannende wedstrijd waar de kerkenraad het onderspit delfde met 2-5. Hierna verzamelde de jeugd zich om het kampvuur. Na de uitleg over het nieuwe kerkelijk jaar en de activiteiten kon de jeugd slapen in tentjes, rond de warmte van het kampvuur.

Zondagochtend waren er drie verschillende bijeenkomsten. In de Grutte Tsjerke was er een dienst voor de volwassen, in  dorpshuis “Tunawerth” een dienst voor jonge gezinnen en basisschoolkinderen en bij het station een bijeenkomst voor de jongeren. Na deze diensten kon een ieder een keus maken uit verschillende haltes met activiteiten. Voor kinderen, jongeren en volwassenen waren er activiteiten. Alle haltes waren bereikbaar met het treintje ‘Het Dockumer Lokaeltje’ en zijn conducteur. Vanaf 12.15 uur was het eindstation geopend waar kon worden genoten van soep, broodjes en hamburgers. Veel mensen kwamen langs op het startweekend om zo het kerkelijk jaar te beginnen.

Vrolijke blaasmuziek in de vroege ochtend

Ternaard – Kerstmorgen klonk normaal gesproken vrolijke zang en muzikale klanken over Ternaard maar door de corona pandemie kon dat dit jaar helaas niet doorgaan. Maar de inwoners van Ternaard konden in de vroege ochtend tocht wakker worden met blaasmuziek. Tiny van der Veen en Onno Bouma trokken de stoute schoenen aan om met Trombone en cornet een tocht door het dorp te maken om op verschillende punten in het dorp mensen moed toe te blazen. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nautastrijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes.

Een cadeau voor iedereen

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. Een muzikale dienst met blokfluit, piano orgel en koor en solo zang. En met een cadeautje voor iedereen.  Een dienst anders dan anders maar zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl

De dienst werd muzikaal gestart met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ Een mooie opbouw van Blaasmuziek door Onno en Baukje Bouma, Petra Hiemstra op blokfluit Johan Boeijenga op piano en orgel en zang van het koor en solozang van Yvonne Veenstra een waar crescendo en lust voor het oor en oog in de prachtig versierde en verlichte Grutte Tsjerke. Aan de hand van de binnengebrachte cadeautjes; een hart, de avondmaalsbeker en een duif overdacht dominee Hilde Graafland de geboorte van Jezus. De geboorte is als een cadeau, niet voor een persoon zo als bij een verjaardag, Nee Hij was geboren voor iedereen!

Tijdens de dienst was er muziek van Yvonne Veenstra met ‘Be Born in me’ en ‘Messiah’.

De dienst was verder muzikaal begeleid door koorzang, blokfluit, orgel en piano. Een dienst anders dan anders, geen mensen aanwezig, geen samenzang maar wel een warm gevoel en zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl dit kan ook na afloop terug worden bekeken.

Sirkelslag KIDS 2020

Het thema van Sirkelslag KIDS 2020 was `Op avontuur met Paulus`. Vrijdagavond 20 november kwamen dertien kinderen bij elkaar in de Iepen Ark en volgden daar de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere situaties. Zo ook wij: we hebben geluiden geraden, muziek gemaakt, rebussen opgelost en een estafette race gelopen, allemaal gelinkt aan het verhaal van Paulus. 132 groepen deden mee aan dit landelijke evenement, georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN. In Ternaard was de leiding in handen van de kinderkerk. We gingen uiteindelijk met een 33ste plek en een mooie ervaring rijker naar huis. Het was een prachtige avond!

Op de foto zijn de kinderen druk bezig met het oplossen van de rebussen.

Grutte Tsjerke open voor ontsteken kaarsje

Ternaard – Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd.

In dit bijzondere jaar kwamen rond de 40 belangstellenden vanuit ons dorp een kaarsje aansteken in de Grutte Tsjerke. Zij konden onder de geldende corona maatregelen na het aansteken van een kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan met de aanwezige pastoraal medewerkers.