Seminar: Mediaopvoeding

Op zondagavond 18 februari 2018 verzorgen we een seminar in de PKN-kerk in Ternaard. Onze christelijke ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst  MSc., zal input geven over sociale media: hoe ga je daar mee om in de opvoeding van je kinderen? Hoe ga je om met gamen en met het gebruik van mobiele telefoons en tablets? Wat zijn de positieve kanten en de gevaren en hoe leer je kinderen om hier verantwoordelijk mee om te gaan? De focus ligt hierbij op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Daarna zullen we in kleine groepjes uit elkaar gaan om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met elkaar aan de hand van stellingen. Tevens is er gedurende de avond voldoende ruimte om vragen te stellen aan Imke.

Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar en we starten om 19:45 uur. De avond duurt tot circa 21:45 uur en vindt plaats in de Lytse Tsjerke: Nesserwei 6 in Ternaard. Je hoeft je niet in te schrijven. De toegang is gratis, deelnemers krijgen de gelegenheid een donatie te doen. Ouders en verzorgers maar ook grootouders, kinderwerkers of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Ook is het mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website.

Hopelijk tot ziens !

Week van gebed

Week van gebed in Grutte Tsjerke

ma. 22. t/m zo. 28 jan
Iedere avond: 19:00 u. – 19:30 u.
KOM OOK en BID MET ONS MEE


Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’: Ook dit jaar doet Ternaard weer mee aan de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Van 22-28 januari 2018 is er iedere avond vanaf 19:00 uur een interkerkelijk meditatief moment van een half uur in de Grutte Tsjerke. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland en andere landen komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, het dorp, de stad, het land en de wereld. De verschillende gebedsavonden worden vanuit het dorp door verschillende groepen georganiseerd. Een ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!!!

Kryst 2017

Hjirby alfêst ek in oprop foar:  KRYST 2017 

Lykas oare jierren wolle wy ek dit jier wer
mei in groep entûsjaste sjongers en muzikanten,
moarns betiid, it bliid boadskip rûnsjonge yn Ternaard. Dogge jim dit jier ek mei?

Sneintemoarn 25 des. is der ferlet fan
in grut tal sjongers en muzikanten foar it Krystmoarnsjongen!!!

Elkenien kin meidwaan!!!  Kom dêrfoar moarns om 6.30 oere(!) nei doarpshûs Tunawerth.
Nei in tocht troch it doarp en by de Spiker lâns,
slute wy om 8.15 o. wer ôf yn Tunawerth.
Foar elkenien is der dan noch in
bakje waarme poeiermolke  en in stikje krystbôle.

Al 28 jier in sfearfolle en tige wurdearre aktiviteit om de krystdagen mei yn te setten !

Kerstgroetactie 2017

DOE MEE AAN DE KERSTGROETACTIE 2017

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten en heeft daarnaast als doel om christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

Op 10 dec. worden u in de kerk bijbelpakjes aangeboden, die u voor € 14,63 naar Rusland kunt versturen. U kunt ook met meerdere mensen één bijbelpakje versturen!!

Meer info in het komende kerkblad, op onze site of via Janneke Boeijenga.

Haken ferbynt

Haken ferbynt! 

Noch meidwaan oan de grutste tekken?

Tiisdei 28 novimber

19.30 oere bij Sjoukje Kingma

Halbertsmastrjitte 15. Kofje stiet klear.

(efkes heaknuddel/haaknaald meinimme)

Oant sjen!

Kerstfeest 2017

Alle echtparen van 60 jaar en ouder en alleen-gaanden zijn van harte uitgenodigd voor de

KERSTVIERING

Op dinsdag 19 december om 16.00 uur in dorpshuis ‘Tunawerth’. Het wordt een fijne viering met o.a. muziek en samenzang, inbreng kinderkerk en een heerlijke broodmaaltijd.

 

Kortom: een gezellig, sfeervol samenzijn! Hoe meer zielen….. hoe meer vreugd.

 

U kunt zich t/m 16 december opgeven bij:

-Meindert Kingma tel. 06-15133850/0519-571596 of

-Arjen Kalma tel 0519-221916

Namens de diaconie van de Protestantse gemeente van Ternaard

Van harte welkom!

Mocht het voor u zelf niet mogelijk zijn om naar het dorpshuis te komen, dan kunt u worden gehaald en na afloop weer worden thuisgebracht.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor Palm Tree, een gezinsvervangend tehuis en dagopvang voor kinderen in Durban Zuid-Afrika. Baukje Boltjes gaat hier al een aantal jaren 4 weken naar toe om te helpen als vrijwilliger. Tijdens de viering zal Baukje kort iets laten zien en vertellen waar het geld voor wordt gebruikt.