Doe mee aan de Kerstgroetactie 2018

Friedensstimme

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

“Heel veel dank voor de pakketten en hartelijke wensen! We ontvingen er een hele hoop! De postbodes brachten ons vele waardevolle zendingen met kalenders, boeken en ansichtkaarten. Enkele pakketten hebben we in hun aanwezigheid opengemaakt en hun dat aangeboden wat God ons gegeven had”.

Evangelist Radzjan, Kazachstan

Van veel evangelisten horen wij dat de lectuur die zij ontvangen uit Nederland, met vreugde en zegen wordt verspreid. U kunt hierbij helpen!

Op 9 dec. worden u in de kerk van Ternaard bijbelpakjes aan geboden.

Hoe verder? U schrijft uw afzender op de enveloppe.

Een Russisch adresetiket is op de enveloppe aangebracht.

U gaat naar het postkantoor om deze te versturen. Daar wordt de porto door u betaald die nodig is. Het verzenden van een Bijbelpakje is € 15,40.

Bijbelpakje: Een Russische Bijbel, een kinderbijbel en zeven kalenders.
Voor meer informatie zie: http://www.friedensstimme.nl/doe-mee/kerstgroetactie

U kunt ook met meerdere mensen een bijbelpakje versturen!
Een bijbelpakje mag u ook ophalen bij Janneke Boeijenga
Tel. 0519571717
Email: j.boeijenga@knid.nl

Voetbaltoernooi jeugd

Vrijdagavond 23 november YMCA-regio noord volleybaltoernooi in Dokkum

(i.p.v. jeugd café op deze avond). Het jeugdcafé/kerk team gaat Ternaard vertegenwoordigen. Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je wel graag meedoen? Geef dit dan z.s.m. door aan Jannie Dijkstra (572141).

Succesvolle voedselbankactie

De Voedselbank Dokkum en de ZWO commissie Protestantse Gemeente Ternaard bedankt iedereen voor de levensmiddelen die zijn ingeleverd voor de actie ‘Ternaard voor de Voedselbank’. Speciale dank aan Spar Herder voor het beschikbaar stellen van ‘de winkelkar’ als verzamelpunt.

Inzameling voedselbankactie

INZAMELING VOEDSELBANKACTIE
donderdag 1 november t/m vrijdag 9 november 2018
bestemd voor de Voedselbank Dongeradeel

Inleveren producten: bij Spar Herder of meenemen naar de dankdagdienst op 7 november om 19.30 uur in de Grutte Tsjerke.

Namens de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Ternaard en de Voedselbank Dongeradeel ontzettend bedankt!

Wilt u een bijdrage doen, maar u kunt deze niet bij Spar Herder of in de Grutte Tsjerke brengen? Bel dan gerust en we komen het halen.

Theo van der Ploeg : 571615 
Sietske Venema : 571853
Wietske van der Weg : 571932
Meindert Kingma : 571596

Themadienst ‘Inspire and be inpsired’

Op zondagavond 4 november om 19.30 uur treedt de gospelformatie Walk by Faith op in de Grutte Tsjerke.  Walk by Faith verzorgt dan voor ons een themadienst: Inspired & be inspired! Deze gospelformatie zingt in Engels, Fries en Nederlands een prachtig programma. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.

Startzondag zondag 16 september

UITNODIGING

We beginnen om 9.30 uur in de Grutte Tsjerke voor een korte dienst. Daarna gaan de volwassenen op pad voor een goed gesprek, is er een kinderactiviteit en een activiteit voor de jongeren vanaf 12+. Voor de allerkleinsten is er oppas in het dorpshuis. Ook aan de mensen die slecht ter been zijn is gedacht. We sluiten het programma af met een lunch in het dorpshuis.

Allemaal van harte welkom!

Inlichtingen: Jannie Dijkstra, 572141

Levie leeft

Herman Frederic de Vries (1961), kleinzoon
van Levie de Vries (1904-1944), gaat
in dit boek op zoek. Levie is op 31 augustus
1943 weggevoerd vanuit Westerbork
naar Polen. Het zwijgen over de geschiedenis
wordt doorbroken. Het zoeken levert
een aantal puzzelstukjes op, waardoor een
beeld ontstaat van een familie, zwaar getroffen
door de gebeurtenissen van 1940-
1945. Graven in Groningen en op de Olijfberg
in Jeruzalem helpen om te realiseren
dat het verleden, dat uitgewist moest worden,
toch heeft bestaan. Daarnaast worden
ook familieleden gevonden, in Nederland,
België en Israël. De toekomst is
veelbelovend. De familie Hirsch/Cohen/de
Vries/Abas leeft.
Herman Frederic de Vries is getrouwd
en vader van vijf kinderen. Hij is predikant
in de Protestantse Gemeente te Dokkum-
Aalsum-Wetsens. In dit boek wordt
ook geworsteld met de joodse afkomst en
de christelijke identiteit. Balans is niet
echt mogelijk. Toch eindigt het boek hoopvol.
Er is vertrouwen en goede hoop, omdat
er liefde is en leven.

 

Het boek Levie Leeft is te bestellen via levieleeft@gmail.com voor €19,95