Categorie: <span>Nieuws</span>

Afscheid van de Lytse Tsjerke

Met een verkondiging over ‘Het Zout der Aarde’ door da. Hilde Graafland werd zondag 18 februari 2024 stilgestaan bij het afscheid van de Lytse Tsjerke. Tijdens de gemeenteavond in het najaar van 2023 is besloten om de Lytse Tsjerke af te stoten.

Een volle Lytse Tsjerke luisterde tijdens de dienst naar de geschiedenis van de Lytse Tsjerke en de voorheen Gereformeerde gemeente. Oane Talsma vertelde over hoe de Gereformeerde gemeente in 1920 in Ternaard ontstond  en er in een vergadering werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Op 12 juni 1921 werd het kerkgebouw opgeleverd met de tekststeen ‘Gode alleen de eere’. De eerste kerkdienst was op 17 juli 1921 met voorganger Ds. Van Mourik. Nu ruim 100 jaar later en na vele doop-, trouw- en rouwdiensten werd er afscheid genomen van de Gereformeerde kerk. De kerk is sinds 2012 genoemd als de Lytse Tsjerke. Symbolisch werden de kanselbijbel, het Avondsmaalsstel en het doopvont ingepakt voor de verhuizing naar de Grutte Tsjerke waar het als herinnering een plek krijgt. De jeugd- en vergaderactiviteiten die in het gebouw aan de achterzijde plaatsvonden worden vanaf nu gehouden in dorpshuis ‘Tunawerth’ en de kerkdiensten worden gehouden in de Grutte Tsjerke.

Oproep van de Jeugdgroep Iepen Ark

Breng jij boodschappen voor Oekraïne mee naar de kerk of in de spar

WAT? kies een paar producten uit de boodschappenlijst van de onderstaande lijst
WANNEER BRENGEN?
Er zal tijdens verschillende diensten een kar staan om ze in te doen.

  • Zondag 24 dec 21.00u (kerstnachtdienst)
  • Maandag 25 09.30u (kerstochtenddienst)
  • Dinsdag 26 dec. 09.30 (kerstzangdienst)

6 GEVULDE BANANENDOZEN IS ONS DOEL voor deze actie
Er zal op 27 en 28 dec in de Spar ook een kar te vinden zijn.
28 dec sluiten we de actie af met een gezellige inpak en knutselmiddag van 14-17 uur in de Iepen Ark.

Kerstdiensten in Ternaard

In de sfeervolle Grutte Tsjerke van Ternaard worden er dit jaar drie diensten gehouden.
Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 21.00 uur een dienst, waarin ds. J. de Gier uit Dokkum zal voorgaan. In de dienst werkt een pop-up koor mee. Vóór de dienst is er buiten, bij de ingang van de kerk, een beker warme chocolademelk mét muziek!

Op de vroege Kerstmorgen kan het dorp ontwaken met Krystmoarnsjongen, Kerstliederen die in de straten gezongen worden. U mag ook van de partij zijn en meedoen: verzamelen om 6.30 uur bij het dorpshuis Tunawerth. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd…

Om 9.30 uur begint de feestelijke gezinsdienst in de Grutte Tsjerke. Deze dienst wordt geleid door da Hilde Graafland. Kinderen verlenen hun medewerking met muziek en zang, naast Johan Boeijenga op het orgel en enkele blazers van Euphonia.
Tijdens de preek kunnen de kinderen even uitrazen en knutselen in het dorpshuis, om daarna samen de dienst af te sluiten met het ‘Ere zij God’.

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is er om 9.30 uur een zangdienst, die begeleid wordt door onze plaatselijke brassband Euphonia. Het toepasselijke thema van deze dienst is: ‘Ere wie ere toekomt’.

Omdat Oudejaarsdag op een zondag valt, zal er alleen ’s morgens om 9.30 uur een kerkdienst zijn. Hierin gaat voor dhr. J.Y. van der Wal.

IEDEREEN VAN HET HELE DORP IS VAN HARTE WELKOM!!!

Kent u de “Wenkeamer” van Ternaard al?

Vanaf de zomervakantie is de Wenkeamer van Ternaard weer open. Iedere donderdag staat vanaf 10 uur de koffie klaar in Het Groene Hart, Riedhússtrjitte 37. Een gezellig moment om dorpsgenoten te ontmoeten en ontspannen even bij te praten. Ook is het mogelijk om tussen de middag een warme maaltijd te nuttigen. Dit tweede seizoen blijkt in een behoefte te voorzien. Iedere donderdag is er een flinke groep bezoekers en dankzij de enthousiaste kooksters kan er een hele groep blijven eten. Nieuw is dit seizoen dat er iedere eerste donderdag van de maand een extra activiteit is. Dit kan een spel zijn, maar ook informatie over een bepaald onderwerp of een stukje entertainment..


Bent u nog nooit geweest, trek dan toch de stoute schoenen eens aan. Kom eens langs voor een bakje koffie of een lekkere maaltijd. Voor de koffie is de bijdrage vrij, voor de maaltijd vragen wij 4 euro. Graag voor de maaltijd opgeven dinsdags vóór 12.00 u bij Janneke: 0615238739 of Petra: 0624239373


Commissie Wenkeamer van Ternaard.


Mailadres: waarmewenkeamerternaard@gmail.com