Toch en beetje een intrede voor Ds. Hilde Graafland

Ternaard – Zondag heeft PKN Ternaard voor het eerst een dienst gevierd zonder aanwezigen dit vanwege de opgelegde maatregelen vanwege het Coronavirus. Samen met een ouderling van de PKN Holwerd is Ds. Hilde Graafland voorgegaan in de dienst. Met een lezing uit Johannes 15: 9-17 en een overdenking over vriendschap en vrienden.
Met deze meditatieve dienst is de intrede van Ds. Hilde Graafland toch een beetje een feit voor de Holwerd en Ternaard. Later in het jaar wordt de intrede officieel bekrachtigd.
De komende tijd worden de diensten ook opgenomen voor publiek en zijn te bekijken op de normale kerktijden via Kerkomroep.nl

De uit te zenden diensten tot en met Pasen zijn:

 • Zondag 5 april Palmpasen 09.30 uur
 • Donderdag 9 april Witte Donderdag Avondmaal viering 19.30 uur
 • Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 19.30 uur,
 • Zaterdag 11 april Stille zaterdag 22.00 uur,
 • Zondag 12 april Pasen, Het feest van de Opstanding. 09.30 uur.

Voor de duidelijkheid de diensten worden eerder opgenomen zonder aanwezigen, en zijn op de aangegeven tijden terug te zien via Kerkomroep.nl

Klokken luiden voor Hoop

Regio – Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

 

Klokken als teken van hoop

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen. Tijdens de dag van Nationaal gebed klonken van 19.00 tot 19.15 uur in de regio de verschillende klokken van kerken en torens, deze roep als teken van Hoop wordt volgende week 25 maart en 1 april herhaald op dit moment doen er al meer dan 350 kerken en torens doen mee aan deze actie

 

Waarom klokken luiden?

 • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
 • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
 • Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Kinderen bijeen tijdens dienst Biddag

Ternaard – Woensdagavond 11 maart werd in de Lytse Tsjerke van Ternaard de eerste biddag dienst voor kinderen georganiseerd. Compleet in pyjama en met knuffels kwamen de kinderen bijeen.

Een team van vrijwilligers verzorgt wekelijks kindernevendienst en levert daarnaast ook met regelmaat een bijdrage aan de diensten in de kerk van de PKN gemeente. In het verlengde daarvan werd gisteren een biddag dienst speciaal voor kinderen georganiseerd. De kinderen mochten in pyjama en met hun knuffel naar de kerk komen. Daar werd gezongen, gelezen en gebeden. De getoonde filmpjes en vlog over bidden vielen ook goed in de smaak. De opbrengst van de collecte is bestemd voor stichting het vergeten kind. In Ternaard kan men terug kijken op een geslaagde eerste editie van kinderbiddag!

(Druk op de foto om al de gemaakte foto’s te bekijken)

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020 in Lytse Tsjerke, Ternaard

 • Opening
 • Notulen vorige gemeenteavond
 • Mededelingen kerkenraad
 • Financieel verslag College kerkrentmeesters
 • Financieel verslag Diaconie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wereldgebedsdagviering ‘Sta op en Ga’

Ternaard – Zondag 1 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte Tsjerke van Ternaard. De kerk was prachtig aangekleed met kleuren en de sfeer van het themaland van dit jaar: Zimbabwe. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, ranja, wat lekkers en een kleurplaat. In de dienst vertelden dames uit de gemeente (zogenaamd uit de Zimbabwe)  over hun situatie, ervaringen en hun leven met God in hun land. Het thema ‘Sta op en Ga’ werd door voorganger Onno Bouma toegelicht, ‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei Jezus. Onze zusters uit Zimbabwe ervaren de ontmoeting van Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening. De actiewerkwoorden suggereren dat we niet bang moeten zijn om naar het woord van God te handelen. God biedt ons de stappen voor persoonlijke en sociale transformatie. De kinderen in hadden een centrale plek in de kerk aan de kleurtafel.

De collecte in deze dienst, en de andere wereldgebedsdagdiensten in  was bestemd voor drie projecten in Zimbabwe Slovenië, Rechten van het Kind, Project Emerald Child en het project schoon drinkwater van het Leger des Heils.

Dienst Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 vervalt!

Beste gemeente,

De kerkdienst van woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag, komt te vervallen. Het koffiedrinken dat gebruikelijk na de nieuwjaarsdienst zou plaatsvinden wordt nu gehouden op zondag 5 januari 2020 voor én na afloop van de dienst.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Zangdienst met Brassband Euphonia Ternaard

Ternaard – Op tweede kerstdag was er een speciale zangdienst onder begeleiding van Brassband Euphonia. Ds. M Folbert sprak in haar verkondiging over ‘Goed nieuws, vandaag is voor jullie een Redder geboren’! Naast de bekende kerstliederen werd ook midden in de Winternacht gezongen, onderdeel van het grotere werk Spanish Christmas Carol. Tijdens de collecte speelde Brassband Euphonia ook nog een compilatie van kerstnummers. De dienst werd afgesloten met het Ere zij God. Met muzikale vreugde verlieten de belangstellenden de dienst.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Lichtjes op oorlogsgraven

Ternaard – De 4 en 5 mei comité Ternaard plaatse op kerstavond lichtjes op de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats in Ternaard. Daarnaast werden er lichtjes ontstoken bij de graf van Albertus Nauta, Albertus werd gefusilleerd bij Woeste Hoeve onder Appeldoorn. Dit vanwege zijn grote rol in het verzet. Ook bij het monument ter herinnering aan de omgekomen slachtoffers in voorheen West Dongeradeel ten tijde van de Tweede Wereld oorlog werden lichtjes ontstoken. Het ontsteken van lichtjes op oorlogsgraven werd op meer dan 400 plaatsen in Nederland gedaan.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

‘Wie is de grote Redder’

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. De geur van brandend hout uit de vuurkorf en de prachtig versierde kerkpad nodige de mensen om de viering mee te maken in de Grutte Tsjerke. Door de openstaande deuren klonk de ‘Stille nacht, heilige nacht’ van brassband Euphonia.

De dienst werd geleid door Dhr. G. Riemersma het thema van deze avond was: ‘Op zoek naar de Grote redder’, met schriftlezingen uit Lucas 1: 26-35 en 2: 1-7. De dienst werd opgeschrikt door een zes tal grote Redders van de Wereld, De legergeneraal, de directeur van de Nederlandse Bank, De topvrouw van de NAVO, De voorzitter van de Europese unie iedereen kwma naar voren om zich bekend te maken als de Redder van de wereld. De een met geld de ander met wapen gekletter. De echte Redder kwam vervolgens naar voren in de verkondiging van Riemersma, Jezus is de Redder van de wereld. Het thema de schriftlezingen en toneel spel kwamen in de verkondiging naar voren waarbij Riemersma zich speciaal in het midden van de kerk had gesetteld en daar en gesprek met de kinderen aanging. door.

De collecte was bestemd voor Marianne Folbert zij gaat midden februari naar Rwanda met Red een Kind en World Servants. Naast de samenzang werd de dienst muzikaal omlijst door gospelgroep Embrace uit Ternaard de stemmen van Yvonne Veenstra en Aan Poelstra passen precies bij elkaar zo werden de nummers ‘Noel’ ‘Halleluja’, ‘Stille Nacht’, ‘Let it be Christmmas’ en vele andere gezongen in de prachtig verlichte Grutte Tsjerke.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra