Heilig Avondmaal 14 juni

Heilig Avondmaal 14 juni

Volgende week zondag, 14 juni, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we opnieuw via de internetdienst in de kerk en bij u en jullie thuis.Ieder die dat wil nodigen we hartelijk uit het mee te vieren. Dat kan, door voorafgaand aan de uitzending een stukje brood en een bekertje wijn (of sap of desnoods water) klaar te zetten. Het zijn de tekenen, die ons verwijzen naar het offer van onze Heer, Jezus Christus, waardoor Hij al onze schuld op zich genomen heeft en ons bevrijd heeft en vervuld heeft met Zijn Geest. Na de uitdeling in de kerk van het brood, pakken wij ons stukje brood, en na het schenken van de beker nemen wij ons bekertje. Zo eten en drinken wij gezamenlijk het brood en de wijn, en gedenken onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt!