Heilig Avondmaal 14 juni

Volgende week zondag, 14 juni, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we opnieuw via de internetdienst in de kerk en bij u en jullie thuis.Ieder die dat wil nodigen we hartelijk uit het mee te vieren. Dat kan, door voorafgaand aan de uitzending een stukje brood en een bekertje wijn (of sap of desnoods water) klaar te zetten. Het zijn de tekenen, die ons verwijzen naar het offer van onze Heer, Jezus Christus, waardoor Hij al onze schuld op zich genomen heeft en ons bevrijd heeft en vervuld heeft met Zijn Geest. Na de uitdeling in de kerk van het brood, pakken wij ons stukje brood, en na het schenken van de beker nemen wij ons bekertje. Zo eten en drinken wij gezamenlijk het brood en de wijn, en gedenken onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt!

Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli

Beste gemeenteleden,

Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen.

Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender kunt u de invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken.

Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over de kerkdiensten tot 1 juli.

Ternaard herdenkt de gevallenen

Ternaard – 4 mei werd er een sobere maar goeie herdenking gehouden in Ternaard.

Het 4 mei comité had een kleine herdenking georganiseerd. Bij het gemeentelijk verzetsmonument aan de Groedse werd door Wethouder de Graaf een krans neergelegd. Bij het graf van verzetsman Nauta werd even eens een krans gelegd ditmaal door Eelco Duurken van dorpsbelang Ternaard en Oane Talsma van het 4 en 5 mei comité Hierna werden er bloemstukken van de Gemeente Noardeast-Fryslân en dorpsbelang Ternaard gelegd bij de vijf omgekomen geallieerden.

In de avond werd om 19.58 uur het Taptoe signaal gegeven door Jantine Mizelmoe. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet. Pytsje de Graaf nam de kijkers vervolgens mee door foto’s en film van de die middag gehouden herdenking. Ook werden alle namen; inwoners Ternaard, kerkleden en geallieerden genoemd die zijn gevallen voor de Vrijheid. Deze bijeenkomst werd gehouden in de grutte Tsjerke is via uitzending.pkn-ternaard.nl terug te zien.

Foto’s: Bote Sape Schoorstra (Druk op de afbeelding om het volledige fotoalbum te bekijken)

Blomstik Grutte Tsjerke

It blomstik dat hjir yn tsjerke stiet is makke yn opdracht fan de PKN-gemeente Ternaard troch Aukje Kingma.

It blomstik is makke yn de kleuren fan de Nederlânske flagge, en stiet symboal foar de ienheid en ûnôfhinklikheid fan it hiele Keninkryk der Nederlanden.

De ferskillende kleuren dy’t brûkt binne hawwe allegear in betsjutting

Read is de kleur fan libben, krêft en passy,

Wyt is de kleur fan ûnskuld, folsleinens en frede en stiet foar in nij begjin

Blau is de kleur fan wilskrêft, leauwen en betrouwen

De blommen dy’ferwurke wurde binne binne Hedera/klimop en stiet symboal foar trou en ferbûnes.

De vergeetmijnietjes sprekke foar harrensels sadat wy harren net ferjitte dy’t foar ús striden hawwe. Mar steane ek foar de takomst dat wy net ferjitte dat dit nea wer barre mei.

De wite lely’s dy’t ferwurke binne steane foar ljocht en frede
de roas is it symboal foar leafde ,freugde en betrouwen.

De liuwebek yn it blomstik ferwurke as teken fan folsleinens , geheimen bewarje en fine wat ferlern is.

En as lêste de gerbera as synboal foar in dierbere freonskip. Sa sprekt dit blomstik yn syn folsleinens fan trou, ferbûnens en frede.

Berenjacht op Paaszondag

Dank jullie wel voor de ingeleverde reacties en voor de foto’s die ik erbij kreeg!

Leuk om te horen hoeveel beren jullie hebben gezien.

Er zat één heel moeilijk te zien beertje bij, die sommigen van jullie wel hebben gezien, maar anderen niet. Op de foto kun je zien, welke ik bedoel.

De goede uitslag is dus: 6 beren.

Dat Froukje de Beer dienst had als diaken bleek bij sommigen tot discussie te leiden… Toch heeft niemand het aantal van 7 beren genoemd, ook al had ik dat wel goedgekeurd!

Mvg. Da. Hilde Graafland

Kerkhof ziet geel van de Wylde tulp

Ternaard – De Bostulp (Tulipa sylvestris) is een beschermde stinzenplant. Deze uit de 16de eeuw naar Nederland gebrachte plant groeit voornamelijk, en dan bij duizenden tegelijk, rondom de Grutte Tsjerke van Ternaard. De duizenden bloeiende tulpen leveren zo’n bijzonder schouwspel op, dat natuurliefhebbers er elk jaar, behalve dit jaar dan, speciaal voor naar het Friese dorp reizen. In Nederland komen nog een kleine twintig stinzenplanten voor. Dat zijn planten die eeuwen geleden gepoot zijn op landgoederen en buitenplaatsen en die langzaam zijn verwilderd. Buitenplaatsen heten in Friesland stinzen. Er zijn er nog drie, in Veenwouden, Oudwoude en bij Jelsum. Maar alleen op het kerkhof van Ternaard heeft de Bostulp, die de Friezen Wylde tulp noemen, het zo naar zijn zin dat hij helemaal is verwilderd. Begin juni als de tulp is afgestorven wordt het kerkhof weer netjes gemaaid.

Foto’s: Bote Sape Schoorstra

Toch en beetje een intrede voor Ds. Hilde Graafland

Ternaard – Zondag heeft PKN Ternaard voor het eerst een dienst gevierd zonder aanwezigen dit vanwege de opgelegde maatregelen vanwege het Coronavirus. Samen met een ouderling van de PKN Holwerd is Ds. Hilde Graafland voorgegaan in de dienst. Met een lezing uit Johannes 15: 9-17 en een overdenking over vriendschap en vrienden.
Met deze meditatieve dienst is de intrede van Ds. Hilde Graafland toch een beetje een feit voor de Holwerd en Ternaard. Later in het jaar wordt de intrede officieel bekrachtigd.
De komende tijd worden de diensten ook opgenomen voor publiek en zijn te bekijken op de normale kerktijden via Kerkomroep.nl

De uit te zenden diensten tot en met Pasen zijn:

 • Zondag 5 april Palmpasen 09.30 uur
 • Donderdag 9 april Witte Donderdag Avondmaal viering 19.30 uur
 • Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 19.30 uur,
 • Zaterdag 11 april Stille zaterdag 22.00 uur,
 • Zondag 12 april Pasen, Het feest van de Opstanding. 09.30 uur.

Voor de duidelijkheid de diensten worden eerder opgenomen zonder aanwezigen, en zijn op de aangegeven tijden terug te zien via Kerkomroep.nl

Klokken luiden voor Hoop

Regio – Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

 

Klokken als teken van hoop

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen. Tijdens de dag van Nationaal gebed klonken van 19.00 tot 19.15 uur in de regio de verschillende klokken van kerken en torens, deze roep als teken van Hoop wordt volgende week 25 maart en 1 april herhaald op dit moment doen er al meer dan 350 kerken en torens doen mee aan deze actie

 

Waarom klokken luiden?

 • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
 • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
 • Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Kinderen bijeen tijdens dienst Biddag

Ternaard – Woensdagavond 11 maart werd in de Lytse Tsjerke van Ternaard de eerste biddag dienst voor kinderen georganiseerd. Compleet in pyjama en met knuffels kwamen de kinderen bijeen.

Een team van vrijwilligers verzorgt wekelijks kindernevendienst en levert daarnaast ook met regelmaat een bijdrage aan de diensten in de kerk van de PKN gemeente. In het verlengde daarvan werd gisteren een biddag dienst speciaal voor kinderen georganiseerd. De kinderen mochten in pyjama en met hun knuffel naar de kerk komen. Daar werd gezongen, gelezen en gebeden. De getoonde filmpjes en vlog over bidden vielen ook goed in de smaak. De opbrengst van de collecte is bestemd voor stichting het vergeten kind. In Ternaard kan men terug kijken op een geslaagde eerste editie van kinderbiddag!

(Druk op de foto om al de gemaakte foto’s te bekijken)

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020 in Lytse Tsjerke, Ternaard

 • Opening
 • Notulen vorige gemeenteavond
 • Mededelingen kerkenraad
 • Financieel verslag College kerkrentmeesters
 • Financieel verslag Diaconie
 • Rondvraag
 • Sluiting