Eeuwigheidszondag 22 november

Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze broeders en zusters en dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo zal er geen koffiedrinken na afloop zijn. Da. Hilde Graafland zal deze dienst voorgaan en bijgestaan worden door Minke van der Wal.

Rituelen helpen om het uit te houden als het donker is, rituelen geven woorden waar geen woorden zijn. Het ritueel van het licht brengt licht in ons leven, omdat we ons licht zoeken bij Jezus, die gezegd heeft; Ik ben het licht van de wereld.

Wij gedenken dit jaar:

Wietske Jacobs, overleden 17 december 019, 68 jaar
Tekst: Filippenzen 4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden Dan zal de vrede van God , die alle verstand te boven gaat, uw  hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Tabe van  Sleen, overleden 4 februari 2020, 77 jaar
Tekst: God soarget foar de fûgels yn ’e loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom, net yn noed oer de dei fan moarn.                       

Jan Tilma, overleden 10 maart 2020, 70 jaar
Tekst 1 Cor. 13:13:  zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hendrik Woudwijk, overleden 19 maart 2020, 86 jaar
Tekst: Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

Roel Poelstra, overleden 15 april 2020, 64 jaar
Tekst: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat de Heer je God staat je bij

Jelle Dijkstra, overleden 20 juni 2020, 84 jaar

Anne Willemsen, overleden 24 juni 2020, 92 jaar

Cor Kempe, overleden 29 juli 2020

Trienke v.d. Heide-Wijnsma, overleden 2 augustus 2020, 64 jaar
Tekst: de Heer is mijn Herder

Gijsbert Flach, overleden 6 augustus 2020, 82 jaar

Joukje Wijnjeterp, overleden op 29 oktober 2020, 92 jaar
Tekst: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Bijwonen kerkdienst:

Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november altijd nog rond 09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App.