Bevestigingsdienst Da. Hilde Graafland zondag 13 september

Bevestigingsdienst Da. Hilde Graafland zondag 13 september

Door: Ds. Anne Elverdink

Tijd: 14.00 uur


Ook (her)bevestiging van andere ambtsdragers:

  • Onno Bouma (Diaken)
  • Minke van der Wal (Ouderling)
  • Gosse Hiemstra (Kerkrentmeester)
  • Froukje de Beer (Scriba)

En afscheid van Arjen Kalma (Diaken)