PKN Ternaard

Jeugdwerk

Jeugdkerk

Een eigen dienst waar we goed beter leren kennen

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er op zondag 1 november jeugdkerk om 09.30 uur in ‘Iepen Ark’. Dit onder leiding van Renate v.d. Wal en Theo v.d. Wal. Vanaf januari 2021 komen er speciale diensten die ook voor de jeugd aantrekkelijk zullen zijn.


Jeugdcafé

Een ontspannen avond waar vriendschappen worden gebouwd en we omzien naar elkaar

Elke vrijdag in de oneven weken zijn alle tieners welkom bij Jeugdcafé @ ‘Iepen Ark’!!! Het zijn avonden vol gezelligheid met altijd een leuk activiteit. Een plek om met elkaar te chillen en elkaar beter te leren kennen. We beginnen om 19.30 uur en rondom 21.00 uur sluiten we af. We zijn hier als jeugdraad bij toerbeurt aanwezig.


Connect

Samen eten, dynamisch onderwijs, een plek waar we leren Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven

Elke vrijdag in de even weken is er voor alle tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar Connect. Dit activiteit wordt geleid door Cora Tilma en Marianne Huisman. 2 betrokken jeugdleiders die je willen leren over God,  maar ook betrokken willen zijn bij jouw leven. We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd @ ‘Iepen Ark’. En rond 21.00 uur sluiten we af.

LET OP: In verband met de Corona maatregelen begint Connect tot aan de voorjaarsvakantie 2021 om 19.30 uur. We eten dus niet samen.