PKN Ternaard

Hjerst Power

Zondag 8 oktober is het zover: de aller eerste Herfstpower!

Het is de bedoeling dat het een laagdrempelige dienst gaat worden voor jong en oud. Deze dienst wordt georganiseerd door dezelfde commissie die ook de Peaske Power organiseert.

Wij als commissie (samen gesteld vanuit alle omliggende gemeenten) willen de krachten bundelen en de gemeenten de kans geven om met elkaar samen te komen, om met elkaar de blijde boodschap te brengen en te mogen ontvangen.De Herfstpower wordt volledig verzorgd door de rockband Changed en het thema van de dienst is ‘What’s the Secret?’. Ben jij nieuwsgierig, heb jij net zoals ons zin om je te laten verrassen en met elkaar naar de liederen van Changed te luisteren?

Kom 8 oktober 2017 om 19.30 uur naar de Eben Haezer kerk in Ee. Deze dienst is speciaal voor jou!

Groeien in geloof!

Je bent jong en investeert in relaties, je gezin, carrière, je huis, auto, je vrienden, je sport, je gezondheid en nog zoveel meer,

maar….. God wil ook investeren in JOU!!

Ga de uitdaging aan!

Dit nieuwe seizoen starten we voor de doelgroep ± 25 tot ± 50 de gespreksgroep GROEIEN IN GELOOF.

We willen jou en je eventuele partner hiervoor van harte uitnodigen.

Samen met andere jonge gezinnen en alleengaanden ontdekken wie God is en wat Jezus in jouw leven wil betekenen.

Een verrijking voor jezelf en voor je eventuele gezin!

Op zondagavond eens in de veertien dagen, vanaf 20:00 uur bij Eelke en Janneke Goodijk.

Eerste keer: zondagavond 8 oktober 2017

Noteer ook alvast de andere data in je agenda:
22 okt./5 nov./19 nov./10 dec./7 jan./21 jan./4 feb./18 feb./
4 mrt./18 mrt./8 apr./22 apr.

Maar, je weet….  kom zo vaak je wilt.  We kijken naar je uit!!!

———————————————————————————————–

Meld je nu aan

 • Via whatsapp (06.12522662) Eelke Goodijk of
 • Via een mailtje goodijk@knid.nl of
 • Via een telefoontje of
 • Gewoon via een gesprekje

———————————————————————————————–

Ynfulling fan ‘e jûn:

Oandacht foar elkoar, ynhâldlike petearen nei oanlieding fan it boekje ‘Vriendschap met God’ oer

 • Wa is God? Hoe lit Hy him kenne?
 • Wat binne de erfarings fan leeftiidsgenoaten?
 • Hoe kinne wy groeie yn ús relaasje mei Him?
 • Wat betsjut dat hjoeddedei foar ús en us eventuele gesinnen?
 • Wat kinne wy foar elkoar betsjutte?

Wy soargje foar de boekjes. De kofje/thee stiet klear.  Gesellich, wy sjogge nei jim út!

Succesvolle collecte Kerk in Actie

Afgelopen zondag 17 september heeft de diaconie een collecte gehouden voor twee hulporganisaties. De collecte voor Kerk in Actie gaat naar de hulpbehoevenden in Nepal en Bangladesh. Hier zijn honderden mensen omgekomen door de overstromingen. De andere hulporganisatie is het Rode Kruis. Deze organisatie zamelt geld in voor de bewoners van Sint Maarten. Deze zijn dakloos geworden door orkaan Irma. De collecte heeft het fantastische bedrag van € 440,00 opgeleverd!!!! Hartelijk dank voor jullie royale giften. Via de bank ontvingen wij nog giften van diverse gemeenteleden. Het totale bedrag is € 475,00!!!
De diaconie zal dit aanvullen tot het bedrag van € 500,00.
De diaconie heeft een paar weken geleden ook een bedrag van € 250,00 aan Kerk in Actie overgemaakt.
Met deze giften kunnen we heel wat mensen helpen. Nogmaals hartelijk dank iedereen!!!

Gebeds(half)uur

De jaarlijkse gebedsweek in januari wordt al twee jaar heel goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Vanuit de deelnemers kwam het verzoek om met meer regelmaat zo’n gebedsmoment te organiseren.

Gebed is de eerste stap in de relatie met God. Wij geloven dat als mensen bidden, God gaat werken in levens en omstandigheden.

Samen bidden bemoedigt  en de Bijbel leert ons dat het gezamenlijk eenparig gebed veel kracht heeft.

In Hand.4 komt de hele gemeente bijeen om te bidden voor Petrus die in de gevangenis zit.

In Hand.1:14 lezen we dat er honderdtwintig personen in de bovenzaal aanwezig waren en dan staat er het volgende: Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed.

Ze bleven eendrachtig volharden in gebed en zij maakten de uitstorting van de Heilige Geest mee!

Er komt vernieuwing in je gemeente als je begint met gezamenlijk, eenparig, bidden.

Reden genoeg om te doen wat God vraagt: Samen komen om tot Hem te bidden.

En ieder doet dat op zijn eigen manier. De een heeft de vrijmoedigheid om hardop te bidden, de ander biedt liefst in stilte mee. Maar juist het samen bidden geeft extra kracht.

Oproep:
Vanaf september: Iedere laatste zondag van de maand gebedsmoment
(in Grutte of Lytse Tsjerke).

Aanvang: 19:00 u.  Start: 1 oktober;  tweede keer: 28 oktober

Programma: lied – korte bijbellezing – gebedsmoment – lied

‘Wy hoopje op jim waarme belangstelling!’

Startzondag 17 september

Op zondag 17 september heb je de kans om:

 • Ons prachtige kerkgebouw van binnen te bekijken
 • Kennis te maken met bezoekers van dit gebouw, onder het genot van koffie en gebak
 • Te luisteren naar bijzondere muziek
 • Te kijken naar videobeelden met betekenis
 • Woorden uit het meest gelezen Boek uitgelegd te krijgen
 • De sfeer van verbonden zijn met elkaar te proeven.

Kortom: je van harte welkom te voelen ! Kom maar gewoon zoals je bent !

Kort overzicht van het programma:

 • 9.00 u: De kerkdeuren staan open om jou te ontvangen met koffie/thee
 • 9.30 – 10.30 u: Kerkproeverij
 • 10.30 – 11.30 u: Samen napraten in dorpshuis Thunawerth met koffie en wat lekkers
 • 11.30 u: “Proeverij” verzorgd door onze buitenlandse gasten
 • 12.00 u: Samen lunchen
 • 13.15 – 13.45 u: We sluiten de kerkproeverij af met een korte viering

Voor de jongste kinderen is er tijdens de ochtenddienst oppas in het dorpshuis (achteringang), voor de kinderen van 4-12 jaar is er in de kerk, en na de kerkdienst in het dorpshuis, een leuk programma.                         

Nieuwe website

Hallo gemeente,

Zoals u kunt zien is de website van PKN Ternaard vernieuwd! In dit bericht vertellen we u wat er veranderd is aan de website.

1. Het uiterlijk van de website is volledig aangepast en opgefrist. Zo is de pagina ‘Nieuws’ samengevoegd met ‘Home’, en is de pagina ‘Jeugd’ verwijderd.

2. De kalender heeft een grote aanpassing gekregen. Bij elke dienst wordt nu informatie gegeven over wie de predikant en organist van deze dienst is, ook kunt u zien voor welke groepen er kindernevendienst is, wat het kinderlied is, wie de oppasdienst doet en of er een extra collecte is. Ook vertellen we u of er na of voor de dienst koffiedrinken is in de kerk of het dorpshuis. We laten u ook zien of de dienst zich in de Grutte Tsjerke, Lytse Tsjerke of andere locatie bevindt, zelfs met een Google Maps kaart. Extra evenementen vanuit de kerk komen voortaan ook in de kalender te staan.

3. Onder ‘Informatie’ kunt u nu ook informatie vinden over de kinderoppas en kindernevendienst vinden. De profielschets is ook weer toegevoegd aan de website.

4. De pagina van het Me!dielingsblêd is aangepast. U kunt naast de bestandsnaam en upload datum nu ook de grootte van het bestand zien. Alle Me!dielingsblêden ouder dan 2 april 2017 zijn verwijderd uit de weergave.

5. Door op Meekijken/luisteren te klikken, boven in het menu, wordt u direct doorgestuurd naar de pagina waar u de diensten mee kunt kijken/luisteren of terug kunt kijken/luisteren.

Heeft u een fout gevonden of problemen met de nieuwe website, dan vragen wij u om contact op te nemen met webbeheer@pkn-ternaard.nl. Heeft u nog tips of complimenten, dan kunt u deze ook sturen naar webbeheer@pkn-ternaard.nl.

Let op! Tot Startzondag, zondag 17 september, kan het meerdere malen voorkomen dat de website tijdelijk in onderhoud is. Alvast bedankt voor uw begrip.

Bewoners Spiker bekijken de Grutte Tsjerke

Afgelopen donderdagmiddag waren de deuren van de Grutte Tsjerke open voor de bewoners van verzorgingshuis Spiker, met orgelspel en uitleg werd de bewoners het ontstaan van de grutte Tsjerke in Ternaard uitgelegd.

De activiteitencommissie van verzorgingshuis Spiker organiseert elke donderdag een activiteit voor hun bewoners en de ouderen uit het dorp. Dit keer werd de Grutte Tsjerke van Ternaard bezocht, vele bewoners kwamen er vroeger om te kerken. Nu ze in Spiker zitten word hem dat niet meer. De ouderen komen nu bijeen in de Spiker, daar volgen ze live de dienst via een scherm. Deze mogelijk is er gekomen omdat de kerk de aanschaf van camera en toebehoren heeft gedaan, via deze manier kunnen de diensten overal ter wereld via internet worden gevolgd. De werking van camera’s en tv schermen werd in het kerkgebouw uitgelegd. Deze nieuwe technieken passen prima binnen het kerkgebouw wat in de 16de eeuw werd gebouwd. Door de originele wapenschilden, het oude imposante orgel, de herenbanken en de centraal geplaatste preekstoel is deze kerk van binnen en van buiten rijksmonument.

Na afloop gingen de bewoners nog en eindje door het dorp om bij een van de vrijwilligers koffie te drinken in de tuin. Naar het volgende uitje word al reikhalzend naar uit gekeken.

U kunt hier alle foto’s bekijken.

Afscheid oudste kinderen kinderkerk

Tijdens de morgendienst op 16 juli hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de kinderkerk: Anneke Minnema, Marco Veenstra en Sjoukje van der Wal. Het thema van de deze dienst was ‘Vertrouw op God!’. Onder de muzikale begeleiding van Jan Kuipers en Yme Dijkstra en het kinderkoor De Blide Sjongers uit Dokkum was het echt feest in de kerk. In deze dienst stond het verhaal van Noach centaal. We mochten Noach zien als voorbeeld die zijn vertrouwen op God stelde en daarmee de dieren en zijn huisgenoten redde. De kinderen hadden allemaal hun lievelingsknuffel meegenomen die vervolgens in een bootje werden gezet. Gelukkig kwam het ondanks dat de kinderen er weinig vertrouwen in hadden toch nog goed. Net als met Noach! Na afloop van de dienst was er nog een gezellig koffiedrinken onder het genot van zelfgemaakte lekkernijen in de tuin van ds. Bert en Lidy van der Togt.

U kunt hier alle foto’s bekijken.

Nieuwe webmaster

Hallo gemeente,

Ik ben Peter Christiaan Veenstra en ben sinds woensdag 31 mei 2017 de nieuwe webmaster van de PKN Ternaard website. In dit bericht vertel ik meer over wie ik ben en wat jullie van mij kunnen verwachten.

Wie ben ik?

Ik ben Peter Christiaan Veenstra, 14 jaar oud en woon in Ternaard. Ik ben Assistent Techniek en ontwerper en uitvoerder bij het Videoteam in de kerk. Naast school en het Videoteam ben ik DJ en werk ik veel met computers.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Jullie kunnen van mij een site verwachten die (bijna) altijd bij de tijd is.

Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact met mij opnemen via webbeheer@pkn-ternaard.nl