Gebeds(half)uur

Gebeds(half)uur

De jaarlijkse gebedsweek in januari wordt al twee jaar heel goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Vanuit de deelnemers kwam het verzoek om met meer regelmaat zo’n gebedsmoment te organiseren.

Gebed is de eerste stap in de relatie met God. Wij geloven dat als mensen bidden, God gaat werken in levens en omstandigheden.

Samen bidden bemoedigt  en de Bijbel leert ons dat het gezamenlijk eenparig gebed veel kracht heeft.

In Hand.4 komt de hele gemeente bijeen om te bidden voor Petrus die in de gevangenis zit.

In Hand.1:14 lezen we dat er honderdtwintig personen in de bovenzaal aanwezig waren en dan staat er het volgende: Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed.

Ze bleven eendrachtig volharden in gebed en zij maakten de uitstorting van de Heilige Geest mee!

Er komt vernieuwing in je gemeente als je begint met gezamenlijk, eenparig, bidden.

Reden genoeg om te doen wat God vraagt: Samen komen om tot Hem te bidden.

En ieder doet dat op zijn eigen manier. De een heeft de vrijmoedigheid om hardop te bidden, de ander biedt liefst in stilte mee. Maar juist het samen bidden geeft extra kracht.

Oproep:
Vanaf september: Iedere laatste zondag van de maand gebedsmoment
(in Grutte of Lytse Tsjerke).

Aanvang: 19:00 u.  Start: 1 oktober;  tweede keer: 28 oktober

Programma: lied – korte bijbellezing – gebedsmoment – lied

‘Wy hoopje op jim waarme belangstelling!’