Succesvolle collecte Kerk in Actie

Succesvolle collecte Kerk in Actie

Afgelopen zondag 17 september heeft de diaconie een collecte gehouden voor twee hulporganisaties. De collecte voor Kerk in Actie gaat naar de hulpbehoevenden in Nepal en Bangladesh. Hier zijn honderden mensen omgekomen door de overstromingen. De andere hulporganisatie is het Rode Kruis. Deze organisatie zamelt geld in voor de bewoners van Sint Maarten. Deze zijn dakloos geworden door orkaan Irma. De collecte heeft het fantastische bedrag van € 440,00 opgeleverd!!!! Hartelijk dank voor jullie royale giften. Via de bank ontvingen wij nog giften van diverse gemeenteleden. Het totale bedrag is € 475,00!!!
De diaconie zal dit aanvullen tot het bedrag van € 500,00.
De diaconie heeft een paar weken geleden ook een bedrag van € 250,00 aan Kerk in Actie overgemaakt.
Met deze giften kunnen we heel wat mensen helpen. Nogmaals hartelijk dank iedereen!!!