Kinderoppas

Alleen bij speciale diensten is er oppas in het dorpshuis aanwezig. Speciale diensten zijn: avondmaal, doopdiensten, laatste zondag kerkelijk jaar en de feestdagen zoals Pasen en Kerst. In het kerkblad, bij de zondagse mededelingen en op de website wordt aangegeven wanneer er wel oppas is. Heeft u als ouders vragen, dan kunt u contact opnemen met Esther de Vries (0519 572143) of met Cora Willems (0519 571148).