Auteur: <span>PeterChristiaan</span>

Nieuwe website

Hallo gemeente,

Zoals u kunt zien is de website van PKN Ternaard vernieuwd! In dit bericht vertellen we u wat er veranderd is aan de website.

1. Het uiterlijk van de website is volledig aangepast en opgefrist. Zo is de pagina ‘Nieuws’ samengevoegd met ‘Home’, en is de pagina ‘Jeugd’ verwijderd.

2. De kalender heeft een grote aanpassing gekregen. Bij elke dienst wordt nu informatie gegeven over wie de predikant en organist van deze dienst is, ook kunt u zien voor welke groepen er kindernevendienst is, wat het kinderlied is, wie de oppasdienst doet en of er een extra collecte is. Ook vertellen we u of er na of voor de dienst koffiedrinken is in de kerk of het dorpshuis. We laten u ook zien of de dienst zich in de Grutte Tsjerke, Lytse Tsjerke of andere locatie bevindt, zelfs met een Google Maps kaart. Extra evenementen vanuit de kerk komen voortaan ook in de kalender te staan.

3. Onder ‘Informatie’ kunt u nu ook informatie vinden over de kinderoppas en kindernevendienst vinden. De profielschets is ook weer toegevoegd aan de website.

4. De pagina van het Me!dielingsblêd is aangepast. U kunt naast de bestandsnaam en upload datum nu ook de grootte van het bestand zien. Alle Me!dielingsblêden ouder dan 2 april 2017 zijn verwijderd uit de weergave.

5. Door op Meekijken/luisteren te klikken, boven in het menu, wordt u direct doorgestuurd naar de pagina waar u de diensten mee kunt kijken/luisteren of terug kunt kijken/luisteren.

Heeft u een fout gevonden of problemen met de nieuwe website, dan vragen wij u om contact op te nemen met webbeheer@pkn-ternaard.nl. Heeft u nog tips of complimenten, dan kunt u deze ook sturen naar webbeheer@pkn-ternaard.nl.

Let op! Tot Startzondag, zondag 17 september, kan het meerdere malen voorkomen dat de website tijdelijk in onderhoud is. Alvast bedankt voor uw begrip.

Bewoners Spiker bekijken de Grutte Tsjerke

Afgelopen donderdagmiddag waren de deuren van de Grutte Tsjerke open voor de bewoners van verzorgingshuis Spiker, met orgelspel en uitleg werd de bewoners het ontstaan van de grutte Tsjerke in Ternaard uitgelegd.

De activiteitencommissie van verzorgingshuis Spiker organiseert elke donderdag een activiteit voor hun bewoners en de ouderen uit het dorp. Dit keer werd de Grutte Tsjerke van Ternaard bezocht, vele bewoners kwamen er vroeger om te kerken. Nu ze in Spiker zitten word hem dat niet meer. De ouderen komen nu bijeen in de Spiker, daar volgen ze live de dienst via een scherm. Deze mogelijk is er gekomen omdat de kerk de aanschaf van camera en toebehoren heeft gedaan, via deze manier kunnen de diensten overal ter wereld via internet worden gevolgd. De werking van camera’s en tv schermen werd in het kerkgebouw uitgelegd. Deze nieuwe technieken passen prima binnen het kerkgebouw wat in de 16de eeuw werd gebouwd. Door de originele wapenschilden, het oude imposante orgel, de herenbanken en de centraal geplaatste preekstoel is deze kerk van binnen en van buiten rijksmonument.

Na afloop gingen de bewoners nog en eindje door het dorp om bij een van de vrijwilligers koffie te drinken in de tuin. Naar het volgende uitje word al reikhalzend naar uit gekeken.

U kunt hier alle foto’s bekijken.

Afscheid oudste kinderen kinderkerk

Tijdens de morgendienst op 16 juli hebben we afscheid genomen van de oudste kinderen van de kinderkerk: Anneke Minnema, Marco Veenstra en Sjoukje van der Wal. Het thema van de deze dienst was ‘Vertrouw op God!’. Onder de muzikale begeleiding van Jan Kuipers en Yme Dijkstra en het kinderkoor De Blide Sjongers uit Dokkum was het echt feest in de kerk. In deze dienst stond het verhaal van Noach centaal. We mochten Noach zien als voorbeeld die zijn vertrouwen op God stelde en daarmee de dieren en zijn huisgenoten redde. De kinderen hadden allemaal hun lievelingsknuffel meegenomen die vervolgens in een bootje werden gezet. Gelukkig kwam het ondanks dat de kinderen er weinig vertrouwen in hadden toch nog goed. Net als met Noach! Na afloop van de dienst was er nog een gezellig koffiedrinken onder het genot van zelfgemaakte lekkernijen in de tuin van ds. Bert en Lidy van der Togt.

U kunt hier alle foto’s bekijken.

Nieuwe webmaster

Hallo gemeente,

Ik ben Peter Christiaan Veenstra en ben sinds woensdag 31 mei 2017 de nieuwe webmaster van de PKN Ternaard website. In dit bericht vertel ik meer over wie ik ben en wat jullie van mij kunnen verwachten.

Wie ben ik?

Ik ben Peter Christiaan Veenstra, 14 jaar oud en woon in Ternaard. Ik ben Assistent Techniek en ontwerper en uitvoerder bij het Videoteam in de kerk. Naast school en het Videoteam ben ik DJ en werk ik veel met computers.

Wat kunnen jullie van mij verwachten?

Jullie kunnen van mij een site verwachten die (bijna) altijd bij de tijd is.

Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact met mij opnemen via webbeheer@pkn-ternaard.nl

Het nieuwe Videoteam

Het nieuwe Videoteam heeft zijn eerste uitzendingen achter de rug en heeft vanuit het dorp en delen van het land al te horen gekregen dat men de diensten prima heeft kunnen volgen via de computer. En de laatste groep vindt dit fijn, want men is weer even verbonden met de oude, vertrouwde gemeente. Ook in Spiker vindt men het prachtig om de kerkdiensten op deze manier te kunnen volgen.
In eerste instantie is het de bedoeling, dat men, bij ziekte of anderszins, de kerkdienst thuis kan volgen op de computer via Kerkomroep.nl. Ook kan men overal ter wereld de dienst volgen op de computer, tablet, i-phone enz., door datzelfde Kerkomroep.nl in te toetsen en dan Ternaard in te typen op de juiste plek. Daarnaast is het ook voor de kerkgangers fijn, dat men alle handelingen die in de kerk plaatsvinden, beter kan volgen, op de grote schermen.
Op verzoek kunnen ook bijzondere diensten worden opgenomen en uitgezonden. Te denken valt aan trouw- en rouwdiensten, uitvoeringen van koren, enz.
Een uitzending kan ook worden opgeslagen om die op een later tijdstip te beluisteren en te bekijken.
Er zullen best nog weleens wat haperingen zijn in de voortgang van de dienst, maar dat zijn meestal ‘kinderziektes’. Over niet al te lange tijd hoopt het Videoteam dat alle diensten soepel verlopen.
Het Videoteam bestaat uit twee groepen. Dat zijn in de eerste plaats degenen die de presentatie maken en in de tweede plaats degenen die de presentatie ’s zondags verzorgen vanaf de ‘kreake’. De laatste groep werkt altijd met twee personen, omdat één persoon dit moeilijk alleen kan doen.
Wie vormen het Videoteam?

Groep 1: (ontwerpers) Chris Veenstra, Peter Christiaan Veenstra, Chris van der Veen, Rommy Talsma, Onno Bouma en Jan Kuipers.

Groep 2: (uitvoerenden) Chris Veenstra, Gerrit Sipma, Peter Christiaan Veenstra,  Yme Dijkstra, Chris van der Veen, Oane Talsma, Hessel Keegstra en Jan kuipers

Eigenlijk willen we groep 2 nog uitbreiden met 2 personen en het liefst met twee jongeren. Dames zijn ook welkom! Je moet vanzelfsprekend wel met de computer overweg kunnen en het leuk vinden om ermee te werken.
Als iemand een goede suggestie heeft voor het opzetten van een presentatie of de uitvoering daarvan, meld dit dan bij de leider van het team: Hessel Keegstra (ouderling). Zijn telefoonnummer is te vinden in ‘Mei-inoar op’e Akker’.
En zo werkt ook de PKN-gemeente van Ternaard mee met het aanpassen van de kerkdiensten aan de moderne tijd van computers en andere sociale media.

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je kracht zie hoe wat dor is tot leven komt wat dood lijkt sta op Gods levensgeest blaast kracht in

Presentatie Tv-schermen en camera’s

Vorige zondagen werd er in de kerk al geoefend met de tv-schermen en camera’s en geëxperimenteerd met het uitzenden van deze beelden, waardoor e.e.a. vanaf zondag 26 maart in It Terskhûs en over de hele wereld via internet te zien zal zijn. Vanaf deze datum wordt er officieel gebruik gemaakt van de tv-schermen in de kerk. Dit werd met een feestelijk tintje gevierd en daarom werd de gemeente verwelkomt met koffie, thee, fris en wat lekkers erbij. Enkele gemeenteleden hebben iets lekkers gebakt en de koffie verzorgt.

Tijdens de dienst hadden verschillende gemeenteleden een rol bij de viering van de eredienst.

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen Jezus opent ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht laat je aanraken door Jezus’ liefde die vooroordelen afbreekt zie met de ogen van het hart dat geeft kracht

Derde zondag van de veertigdagentijd

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Nieuw leven dat vrucht geeft.

sta in je kracht

neem van het levende water

dat geboden wordt levenskracht

gegeven uit liefde

die opricht om te staan in je kracht

Tweede zondag van de veertigdagentijd


Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen