Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je kracht zie hoe wat dor is tot leven komt wat dood lijkt sta op Gods levensgeest blaast kracht in