PKN Ternaard

Kerkelijk werk begonnen met De Koninklijke trein

Afgelopen zaterdag en zondag werd het startweekend gehouden van PKN-gemeente van Ternaard. Voetbalspel, kampvuur, diensten en een gezamenlijke lunch vormden het begin van het kerkelijk jaar.

Op een laagdrempelige manier kon men elkaar ontmoeten, samen eten en over God leren. Er was een leuk programma voor jong en oud. Op zaterdag gingen de jeugdleden strijden om de gouden voetbal tegen de kerkenraad. Een spannende wedstrijd waar de kerkenraad het onderspit delfde met 2-5. Hierna verzamelde de jeugd zich om het kampvuur. Na de uitleg over het nieuwe kerkelijk jaar en de activiteiten kon de jeugd slapen in tentjes, rond de warmte van het kampvuur.

Zondagochtend waren er drie verschillende bijeenkomsten. In de Grutte Tsjerke was er een dienst voor de volwassen, in  dorpshuis “Tunawerth” een dienst voor jonge gezinnen en basisschoolkinderen en bij het station een bijeenkomst voor de jongeren. Na deze diensten kon een ieder een keus maken uit verschillende haltes met activiteiten. Voor kinderen, jongeren en volwassenen waren er activiteiten. Alle haltes waren bereikbaar met het treintje ‘Het Dockumer Lokaeltje’ en zijn conducteur. Vanaf 12.15 uur was het eindstation geopend waar kon worden genoten van soep, broodjes en hamburgers. Veel mensen kwamen langs op het startweekend om zo het kerkelijk jaar te beginnen.

Vrolijke blaasmuziek in de vroege ochtend

Ternaard – Kerstmorgen klonk normaal gesproken vrolijke zang en muzikale klanken over Ternaard maar door de corona pandemie kon dat dit jaar helaas niet doorgaan. Maar de inwoners van Ternaard konden in de vroege ochtend tocht wakker worden met blaasmuziek. Tiny van der Veen en Onno Bouma trokken de stoute schoenen aan om met Trombone en cornet een tocht door het dorp te maken om op verschillende punten in het dorp mensen moed toe te blazen. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nautastrijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes.

Een cadeau voor iedereen

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. Een muzikale dienst met blokfluit, piano orgel en koor en solo zang. En met een cadeautje voor iedereen.  Een dienst anders dan anders maar zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl

De dienst werd muzikaal gestart met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ Een mooie opbouw van Blaasmuziek door Onno en Baukje Bouma, Petra Hiemstra op blokfluit Johan Boeijenga op piano en orgel en zang van het koor en solozang van Yvonne Veenstra een waar crescendo en lust voor het oor en oog in de prachtig versierde en verlichte Grutte Tsjerke. Aan de hand van de binnengebrachte cadeautjes; een hart, de avondmaalsbeker en een duif overdacht dominee Hilde Graafland de geboorte van Jezus. De geboorte is als een cadeau, niet voor een persoon zo als bij een verjaardag, Nee Hij was geboren voor iedereen!

Tijdens de dienst was er muziek van Yvonne Veenstra met ‘Be Born in me’ en ‘Messiah’.

De dienst was verder muzikaal begeleid door koorzang, blokfluit, orgel en piano. Een dienst anders dan anders, geen mensen aanwezig, geen samenzang maar wel een warm gevoel en zeker niet minder mooi en perfect te volgen via Kerkomroep.nl dit kan ook na afloop terug worden bekeken.

Sirkelslag KIDS 2020

Het thema van Sirkelslag KIDS 2020 was `Op avontuur met Paulus`. Vrijdagavond 20 november kwamen dertien kinderen bij elkaar in de Iepen Ark en volgden daar de apostel Paulus tijdens zijn rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Hij maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere situaties. Zo ook wij: we hebben geluiden geraden, muziek gemaakt, rebussen opgelost en een estafette race gelopen, allemaal gelinkt aan het verhaal van Paulus. 132 groepen deden mee aan dit landelijke evenement, georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN. In Ternaard was de leiding in handen van de kinderkerk. We gingen uiteindelijk met een 33ste plek en een mooie ervaring rijker naar huis. Het was een prachtige avond!

Op de foto zijn de kinderen druk bezig met het oplossen van de rebussen.

Grutte Tsjerke open voor ontsteken kaarsje

Ternaard – Maandag 2 november werden wereldwijd de overledenen herdacht op Allerzielen. Dit van oorsprong Rooms Katholiek gebruik werd dit jaar voor het eerst binnen de PKN gemeente van Ternaard georganiseerd.

In dit bijzondere jaar kwamen rond de 40 belangstellenden vanuit ons dorp een kaarsje aansteken in de Grutte Tsjerke. Zij konden onder de geldende corona maatregelen na het aansteken van een kaars, een moment stil zijn, luisteren naar muziek of een gesprek aangaan met de aanwezige pastoraal medewerkers.

 

Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze broeders en zusters en dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo zal er geen koffiedrinken na afloop zijn. Da. Hilde Graafland zal deze dienst voorgaan en bijgestaan worden door Minke van der Wal.

Rituelen helpen om het uit te houden als het donker is, rituelen geven woorden waar geen woorden zijn. Het ritueel van het licht brengt licht in ons leven, omdat we ons licht zoeken bij Jezus, die gezegd heeft; Ik ben het licht van de wereld.

Wij gedenken dit jaar:

Wietske Jacobs, overleden 17 december 019, 68 jaar
Tekst: Filippenzen 4: 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden Dan zal de vrede van God , die alle verstand te boven gaat, uw  hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Tabe van  Sleen, overleden 4 februari 2020, 77 jaar
Tekst: God soarget foar de fûgels yn ’e loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom, net yn noed oer de dei fan moarn.                       

Jan Tilma, overleden 10 maart 2020, 70 jaar
Tekst 1 Cor. 13:13:  zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hendrik Woudwijk, overleden 19 maart 2020, 86 jaar
Tekst: Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen

Roel Poelstra, overleden 15 april 2020, 64 jaar
Tekst: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, waar je ook gaat de Heer je God staat je bij

Jelle Dijkstra, overleden 20 juni 2020, 84 jaar

Anne Willemsen, overleden 24 juni 2020, 92 jaar

Cor Kempe, overleden 29 juli 2020

Trienke v.d. Heide-Wijnsma, overleden 2 augustus 2020, 64 jaar
Tekst: de Heer is mijn Herder

Gijsbert Flach, overleden 6 augustus 2020, 82 jaar

Joukje Wijnjeterp, overleden op 29 oktober 2020, 92 jaar
Tekst: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Bijwonen kerkdienst:

Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november altijd nog rond 09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App.

Dankstondcollecte 2020

Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020.

U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19.

De envelop wordt dus niet opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.