Afscheid van de Lytse Tsjerke

Afscheid van de Lytse Tsjerke

Met een verkondiging over ‘Het Zout der Aarde’ door da. Hilde Graafland werd zondag 18 februari 2024 stilgestaan bij het afscheid van de Lytse Tsjerke. Tijdens de gemeenteavond in het najaar van 2023 is besloten om de Lytse Tsjerke af te stoten.

Een volle Lytse Tsjerke luisterde tijdens de dienst naar de geschiedenis van de Lytse Tsjerke en de voorheen Gereformeerde gemeente. Oane Talsma vertelde over hoe de Gereformeerde gemeente in 1920 in Ternaard ontstond  en er in een vergadering werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Op 12 juni 1921 werd het kerkgebouw opgeleverd met de tekststeen ‘Gode alleen de eere’. De eerste kerkdienst was op 17 juli 1921 met voorganger Ds. Van Mourik. Nu ruim 100 jaar later en na vele doop-, trouw- en rouwdiensten werd er afscheid genomen van de Gereformeerde kerk. De kerk is sinds 2012 genoemd als de Lytse Tsjerke. Symbolisch werden de kanselbijbel, het Avondsmaalsstel en het doopvont ingepakt voor de verhuizing naar de Grutte Tsjerke waar het als herinnering een plek krijgt. De jeugd- en vergaderactiviteiten die in het gebouw aan de achterzijde plaatsvonden worden vanaf nu gehouden in dorpshuis ‘Tunawerth’ en de kerkdiensten worden gehouden in de Grutte Tsjerke.