Kerstdiensten in Ternaard

Kerstdiensten in Ternaard

In de sfeervolle Grutte Tsjerke van Ternaard worden er dit jaar drie diensten gehouden.
Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 21.00 uur een dienst, waarin ds. J. de Gier uit Dokkum zal voorgaan. In de dienst werkt een pop-up koor mee. Vóór de dienst is er buiten, bij de ingang van de kerk, een beker warme chocolademelk mét muziek!

Op de vroege Kerstmorgen kan het dorp ontwaken met Krystmoarnsjongen, Kerstliederen die in de straten gezongen worden. U mag ook van de partij zijn en meedoen: verzamelen om 6.30 uur bij het dorpshuis Tunawerth. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd…

Om 9.30 uur begint de feestelijke gezinsdienst in de Grutte Tsjerke. Deze dienst wordt geleid door da Hilde Graafland. Kinderen verlenen hun medewerking met muziek en zang, naast Johan Boeijenga op het orgel en enkele blazers van Euphonia.
Tijdens de preek kunnen de kinderen even uitrazen en knutselen in het dorpshuis, om daarna samen de dienst af te sluiten met het ‘Ere zij God’.

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is er om 9.30 uur een zangdienst, die begeleid wordt door onze plaatselijke brassband Euphonia. Het toepasselijke thema van deze dienst is: ‘Ere wie ere toekomt’.

Omdat Oudejaarsdag op een zondag valt, zal er alleen ’s morgens om 9.30 uur een kerkdienst zijn. Hierin gaat voor dhr. J.Y. van der Wal.

IEDEREEN VAN HET HELE DORP IS VAN HARTE WELKOM!!!