Week van gebed

Week van gebed in Grutte Tsjerke

ma. 22. t/m zo. 28 jan
Iedere avond: 19:00 u. – 19:30 u.
KOM OOK en BID MET ONS MEE


Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’: Ook dit jaar doet Ternaard weer mee aan de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Van 22-28 januari 2018 is er iedere avond vanaf 19:00 uur een interkerkelijk meditatief moment van een half uur in de Grutte Tsjerke. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland en andere landen komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, het dorp, de stad, het land en de wereld. De verschillende gebedsavonden worden vanuit het dorp door verschillende groepen georganiseerd. Een ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!!!

Kryst 2017

Hjirby alfêst ek in oprop foar:  KRYST 2017 

Lykas oare jierren wolle wy ek dit jier wer
mei in groep entûsjaste sjongers en muzikanten,
moarns betiid, it bliid boadskip rûnsjonge yn Ternaard. Dogge jim dit jier ek mei?

Sneintemoarn 25 des. is der ferlet fan
in grut tal sjongers en muzikanten foar it Krystmoarnsjongen!!!

Elkenien kin meidwaan!!!  Kom dêrfoar moarns om 6.30 oere(!) nei doarpshûs Tunawerth.
Nei in tocht troch it doarp en by de Spiker lâns,
slute wy om 8.15 o. wer ôf yn Tunawerth.
Foar elkenien is der dan noch in
bakje waarme poeiermolke  en in stikje krystbôle.

Al 28 jier in sfearfolle en tige wurdearre aktiviteit om de krystdagen mei yn te setten !

Kerstgroetactie 2017

DOE MEE AAN DE KERSTGROETACTIE 2017

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten en heeft daarnaast als doel om christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

Op 10 dec. worden u in de kerk bijbelpakjes aangeboden, die u voor € 14,63 naar Rusland kunt versturen. U kunt ook met meerdere mensen één bijbelpakje versturen!!

Meer info in het komende kerkblad, op onze site of via Janneke Boeijenga.

Haken ferbynt

Haken ferbynt! 

Noch meidwaan oan de grutste tekken?

Tiisdei 28 novimber

19.30 oere bij Sjoukje Kingma

Halbertsmastrjitte 15. Kofje stiet klear.

(efkes heaknuddel/haaknaald meinimme)

Oant sjen!

Kerstfeest 2017

Alle echtparen van 60 jaar en ouder en alleen-gaanden zijn van harte uitgenodigd voor de

KERSTVIERING

Op dinsdag 19 december om 16.00 uur in dorpshuis ‘Tunawerth’. Het wordt een fijne viering met o.a. muziek en samenzang, inbreng kinderkerk en een heerlijke broodmaaltijd.

 

Kortom: een gezellig, sfeervol samenzijn! Hoe meer zielen….. hoe meer vreugd.

 

U kunt zich t/m 16 december opgeven bij:

-Meindert Kingma tel. 06-15133850/0519-571596 of

-Arjen Kalma tel 0519-221916

Namens de diaconie van de Protestantse gemeente van Ternaard

Van harte welkom!

Mocht het voor u zelf niet mogelijk zijn om naar het dorpshuis te komen, dan kunt u worden gehaald en na afloop weer worden thuisgebracht.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor Palm Tree, een gezinsvervangend tehuis en dagopvang voor kinderen in Durban Zuid-Afrika. Baukje Boltjes gaat hier al een aantal jaren 4 weken naar toe om te helpen als vrijwilliger. Tijdens de viering zal Baukje kort iets laten zien en vertellen waar het geld voor wordt gebruikt.

Uitnodiging De vreemde eend

DE VREEMDE EEND 

Wanneer: vrijdag 10 november 2017

Waar: in Sil’s

Hoe laat: 20.00 uur

Honger: Chips en fris aanwezig

Wifi aanwezig: Ja

 

KOM JIJ OOK??!!!

 

Voedselbankactie

Beste Ternaarders,

Samen houden we een voedselbankactie!

De inzameling zal plaatsvinden van donderdag 26 oktober t/m vrijdag 3 november 2017 en is bestemd voor de Voedselbank Dongeradeel.

Het verzamelpunt  van de producten is Spar Herder. Hier kunt u uw producten  achterlaten in de speciale winkelkar. ‘Alle beetjes helpen’. Ook kunt u uw producten meenemen naar de kerkdienst op de dankdag voor gewas en arbeid:

1 november a.s. om 19.30 uur in de Lytse Tsjerke.

Dit is de ideale boodschappenlijst van de voedselbank:

Lang houdbaar EN gezond

  • Groente of fruit in blik of pot
  • Volkoren pasta
  • Couscous
  • Zilvervlies- of meergranenrijst
  • Peulvruchten uit blik of pot
  • Houdbare magere- of halfvolle zuivelproducten
  • 20+ smeerkaas
  • Eieren
  • Olie

Namens de ZWO-commissie van de PKN Ternaard en de Voedselbank Dongeradeel ontzettend bedankt!

www.voedselbankdongeradeel.nl

 

Wilt u een bijdrage doen, maar u kunt deze niet bij Spar Herder of in de Lytse Tsjerke brengen? Bel dan gerust en we komen het halen.

Theo van der Ploeg          571615

Sietske Venema                 571853

Wietske van der Weg      571932

Theo van der Wal               571824