4e zondag van de Advent

4e zondag van de Advent

Vandaag is het de vierde zondag van de Advent. Steeds dichter komen we bij de komst van de Messias die we verwachten. Johannes ziet in zijn visioen hoe de honderdvierenveertigduizend het merkteken van God dragen, rechtvaardig, standvastig en zuiver zijn ze. De twaalf lelies met daartussen het gipskruid verbeelden allen die op deze manier de weg van Jezus volgen.

Hem die we verwachten
Brengt vrijheid
Rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad
Zal niet overwinnen
Een nieuw lied klinkt
Tot eer van God

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw