Wijkhuisbezoeken

Wijkhuisbezoeken

Uitnodiging.

Wijkhuisbezoeken in 2022.

Ook dit jaar wil het wijkteam van de Protestantse gemeente van Ternaard u uitnodigen voor het wijkhuisbezoek in uw buurt. Hoewel we nog niet zeker zijn of deze avonden door zullen gaan lijkt het ons toch goed om alvast de avonden voor te bereiden.

Tijdens deze avonden willen wij graag met elkaar nadenken over de toekomst van onze kerkgebouwen. Het is goed om samen het gesprek aan te gaan over wat de kerkgebouwen voor ons betekenen. De kerk is een centraal punt in ons dorp en is al generaties lang een  plek van ontmoeting met elkaar en met God. De kerk verbindt ons met elkaar in perioden van trouw en rouw, we zingen er samen en ontvangen de zegen.

Vraag is nu: hoe kunnen wij in de toekomst onze twee gebouwen blijven gebruiken of moeten we nadenken over afstoten van gebouwen? Welke functie hebben onze twee kerkgebouwen en wat is belangrijk voor de toekomst van ons “kerk zijn” in Ternaard?
De financiële kant van het verhaal laten wij deze avonden buiten beschouwing, daar bent  u al over geïnformeerd tijdens de gemeenteavond en via het laatste kerkblad.

Er zijn 5 donderdagavonden gepland:

3 maart:  Wijk 5 van ouderlingen Tjisse en Renate v.d.Wal

24 maart: Wijk 2 van ouderlingen Eelke en Janneke Goodijk

30 maart: Wijk 4 van ouderlingen Chris en Tiny van der Veen

31 maart: Wijk 3 van ouderling Trienke v.d. Berg

7 april: Wijk 1 van Minke van der Wal.

Plaats en tijd worden later door de wijkouderling bekend gemaakt. Wilt u nu alvast aangeven wanneer u van plan bent te komen door het invullen van onderstaand strookje en dit in te leveren bij de desbetreffende wijkouderling. (uiterlijk één week vóór de geplande avond). Bij verhindering kunt u zich ook aanmelden voor een andere wijkavond.

Wanneer het volgens de coronamaatregelen weer mogelijk is, 
kom ik/komen wij  graag naar het wijkhuisbezoek op: ……………………………………………………………


Naam: ………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………

Tel: …………………………………………………………..