Biddag voor gewas en arbeid

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag  11 maart:  BIDDAG voor gewas en arbeid.

19:30 u. Dienst in Lytse Tsjerke

Voorganger Marianne Folbert

Graag Liedboek meenemen