‘Wie is de grote Redder’

‘Wie is de grote Redder’

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. De geur van brandend hout uit de vuurkorf en de prachtig versierde kerkpad nodige de mensen om de viering mee te maken in de Grutte Tsjerke. Door de openstaande deuren klonk de ‘Stille nacht, heilige nacht’ van brassband Euphonia.

De dienst werd geleid door Dhr. G. Riemersma het thema van deze avond was: ‘Op zoek naar de Grote redder’, met schriftlezingen uit Lucas 1: 26-35 en 2: 1-7. De dienst werd opgeschrikt door een zes tal grote Redders van de Wereld, De legergeneraal, de directeur van de Nederlandse Bank, De topvrouw van de NAVO, De voorzitter van de Europese unie iedereen kwma naar voren om zich bekend te maken als de Redder van de wereld. De een met geld de ander met wapen gekletter. De echte Redder kwam vervolgens naar voren in de verkondiging van Riemersma, Jezus is de Redder van de wereld. Het thema de schriftlezingen en toneel spel kwamen in de verkondiging naar voren waarbij Riemersma zich speciaal in het midden van de kerk had gesetteld en daar en gesprek met de kinderen aanging. door.

De collecte was bestemd voor Marianne Folbert zij gaat midden februari naar Rwanda met Red een Kind en World Servants. Naast de samenzang werd de dienst muzikaal omlijst door gospelgroep Embrace uit Ternaard de stemmen van Yvonne Veenstra en Aan Poelstra passen precies bij elkaar zo werden de nummers ‘Noel’ ‘Halleluja’, ‘Stille Nacht’, ‘Let it be Christmmas’ en vele andere gezongen in de prachtig verlichte Grutte Tsjerke.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra