Sfeervol Kerstconcert Pro Rege in Ternaard

Sfeervol Kerstconcert Pro Rege in Ternaard

Ternaard – Zondag hield Christelijk Mannenkoor Pro Rege haar tweede Kerstconcert, dit keer in de  Grutte Tsjerke van Ternaard. Naast koor zang ook samenzang en prachtig orgelspel in een sfeervol ingerichte Grutte Tsjerke.

Pro Rege wat ‘Voor de Koning’ betekend. Voor deze zondag gold dan ook om door koorzang, afgewisseld met samenzang, bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie en het publiek laten genieten van Kerstzang. Het geheel werd muzikaal omlijst door Anja Heikamp-Kommerie op het orgel. En stond onder leiding van dirigent Jan Hibma.

Rond de 75 zangers begonnen de avond met Gloria Intrada, voor en sfeervol ingerichte en volle Grutte Tsjerke werd de opening gedaan door voorzitter Andries Postma gevolgd door samenzang van Midden in de winternacht. Dirigent Jan Hibma leidde hierna elk blokje in met gedegen uitleg en de nodige humor werden de muziek aangekondigd. Van het publiek verwachte de nodige inzet tijdens de samenzang en de refreinen. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Eer zij God in onze dagen en O heilige nacht Vormden de opmaat naar een gedicht en intermezzo van organist Anja Heikamp-Kommerie. Gevolgd door In ’t nachtelijk duister. Jan Hibma gaf na het Stille Nacht uitleg over het in meer dan 100 talen uitgebrachte Stille Nacht, Jan vroeg luid af op hoeveel plaatsen het Stille Nacht gelijkt tijdig werd gezongen. Samen zang was er met Hoor de Eng’len zingen d’eer. Pro Rege liet hun zang kwaliteit zien in ‘We’ve got good news to tell, Engelkoren zongen van Gods Glorie en gloria in exelsis Deo. Anja bracht vervolgens weer een mooie intermezzo op het Van Dam orgel van de grutte Tsjerke.

Het derde blok bestond uit Tollite hostias, Go tell it on the mountain met samenzang van het refrein en Thank you lord. De sterre stralen werd hierna met het publiek gezongen. Het vierde en slot blokje werd begonnen met Herders in ’t veld van Efratha, Veni Jesu en werd afgesloten met King all glorius. Als solist trad Jan Struiksma hierbij op, met zijn krachtige stem bracht hij het middenstuk tot een waar hoogtepunt. Net vier maanden bij Pro Rege en al een dijk van een stem. Voorzitter Andries Postma bedankte vervolgens de dirigent, solist en organist. Als Slot werd Dank sei dirr Herr en Ere zij God gezongen.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra