Nederland Zingt Dag

Hoi allegear,


Het is alweer januari 2019 en we mogen weer plannen maken voor het komende jaar. Zo ook voor de Nederland Zingt Dag! Deze keer wat eerder in het jaar, namelijk op zaterdag 6 april.

Vorig jaar was het een prachtige dag! We hebben samen gezongen en geluisterd naar bijzondere verhalen.
Samen zingen verbindt ons aan elkaar en bemoedigd ons!
Ik heb er weer zin in en hoop dat we ook dit jaar met een volle bus naar Utrecht zullen gaan.

Heeft u/jij zin om mee te gaan?
Geef je dan op, graag zo spoedig mogelijk, dit in verband met het bestellen van de kaarten.

Warme groet, Akke

Wanneer? Zaterdag 6 april 2019
Waar? Jaarbeurs Utrecht
Kosten? ± 45 euro (incl. toegangskaart, koffie en cake in de bus)
Opgeven? Akke Dijkstra

Stamppotbuffet t.b.v. World Servants

Op 10 februari organiseren wij, na de middagdienst met Kleine Kracht,
een stamppotbuffet voor World Servants.
U bent van harte welkom!
Voor € 7.50 kunt u onbeperkt mee eten en kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Zou u een stamppot willen maken, dan kunt u zich opgeven bij Renske of Rebecca
06312114067 of stuur een mail naar renskeriemersma@hotmail.nl

Vrolijke klanken over Ternaard

Ternaard Kerstmorgen klonken vrolijke klanken over Ternaard en dit al voor de 28ste keer. Door een  fanatieke ploeg werden de Kerstliederen gezongen. De zangploeg ondersteund door blazers van brassband Euphonia maakten een ronde door Ternaard. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nauta Strijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes. Na afloop was er voor de deelnemers chocolademelk en Krystbole.

Kerstochtend 25 december

Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden. Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.

Als een kind, zo klein en kwetsbaar
Teer, maar toch vol zachte kracht
Wordt dan Christus steeds herboren,
Wat in donker leek verloren
Wordt weer aan het licht gebracht

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

4e zondag van de Advent

Vandaag is het de vierde zondag van de Advent. Steeds dichter komen we bij de komst van de Messias die we verwachten. Johannes ziet in zijn visioen hoe de honderdvierenveertigduizend het merkteken van God dragen, rechtvaardig, standvastig en zuiver zijn ze. De twaalf lelies met daartussen het gipskruid verbeelden allen die op deze manier de weg van Jezus volgen.

Hem die we verwachten
Brengt vrijheid
Rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad
Zal niet overwinnen
Een nieuw lied klinkt
Tot eer van God

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

Lichtjes op oorlogsgraven

Net als vorig jaar doet de 4 en 5 mei comité Ternaard op kerstavond 24 december ook weer mee aan lichtjes op oorlogsgraven. Tevens worden er lichtjes ontstoken bij de graven van de verzetsmensen en verdere slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het comité nodig ik u uit om hier bij aanwezig te zijn. Aanvang 16.30 uur bij de Grutte Tsjerke in Ternaard vanuit hier lopen wij langs de graven om het licht te ontsteken.

3e zondag van de Advent

Vandaag is het de derde zondag van de Advent. Het paars is vervangen door het roze- Licht breekt door. Johannes laat in heftige beelden zien hoe het kwade overwonnen wordt. In de schikking zien we hoe het licht over het donker heen gaat.

Onstuitbaar
De hoop
Die oplicht
In een kind
Ons geboren
De Messiaanse mens
Opent de toekomst
Van heelheid

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw