Klokken luiden voor Hoop

Regio – Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

 

Klokken als teken van hoop

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken en torens die een oproep van hoop kunnen doen. Tijdens de dag van Nationaal gebed klonken van 19.00 tot 19.15 uur in de regio de verschillende klokken van kerken en torens, deze roep als teken van Hoop wordt volgende week 25 maart en 1 april herhaald op dit moment doen er al meer dan 350 kerken en torens doen mee aan deze actie

 

Waarom klokken luiden?

  • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
  • Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
  • Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Kinderen bijeen tijdens dienst Biddag

Ternaard – Woensdagavond 11 maart werd in de Lytse Tsjerke van Ternaard de eerste biddag dienst voor kinderen georganiseerd. Compleet in pyjama en met knuffels kwamen de kinderen bijeen.

Een team van vrijwilligers verzorgt wekelijks kindernevendienst en levert daarnaast ook met regelmaat een bijdrage aan de diensten in de kerk van de PKN gemeente. In het verlengde daarvan werd gisteren een biddag dienst speciaal voor kinderen georganiseerd. De kinderen mochten in pyjama en met hun knuffel naar de kerk komen. Daar werd gezongen, gelezen en gebeden. De getoonde filmpjes en vlog over bidden vielen ook goed in de smaak. De opbrengst van de collecte is bestemd voor stichting het vergeten kind. In Ternaard kan men terug kijken op een geslaagde eerste editie van kinderbiddag!

(Druk op de foto om al de gemaakte foto’s te bekijken)

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020

Agenda gemeenteavond 11 maart 2020 in Lytse Tsjerke, Ternaard

  • Opening
  • Notulen vorige gemeenteavond
  • Mededelingen kerkenraad
  • Financieel verslag College kerkrentmeesters
  • Financieel verslag Diaconie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag  11 maart:  BIDDAG voor gewas en arbeid.

19:30 u. Dienst in Lytse Tsjerke

Voorganger Marianne Folbert

Graag Liedboek meenemen

Wereldgebedsdagviering ‘Sta op en Ga’

Ternaard – Zondag 1 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte Tsjerke van Ternaard. De kerk was prachtig aangekleed met kleuren en de sfeer van het themaland van dit jaar: Zimbabwe. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, ranja, wat lekkers en een kleurplaat. In de dienst vertelden dames uit de gemeente (zogenaamd uit de Zimbabwe)  over hun situatie, ervaringen en hun leven met God in hun land. Het thema ‘Sta op en Ga’ werd door voorganger Onno Bouma toegelicht, ‘Sta op! Neem je mat en loop’, zei Jezus. Onze zusters uit Zimbabwe ervaren de ontmoeting van Jezus als een oproep om te handelen in liefde voor vrede en verzoening. De actiewerkwoorden suggereren dat we niet bang moeten zijn om naar het woord van God te handelen. God biedt ons de stappen voor persoonlijke en sociale transformatie. De kinderen in hadden een centrale plek in de kerk aan de kleurtafel.

De collecte in deze dienst, en de andere wereldgebedsdagdiensten in  was bestemd voor drie projecten in Zimbabwe Slovenië, Rechten van het Kind, Project Emerald Child en het project schoon drinkwater van het Leger des Heils.

Dienst Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 vervalt!

Beste gemeente,

De kerkdienst van woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag, komt te vervallen. Het koffiedrinken dat gebruikelijk na de nieuwjaarsdienst zou plaatsvinden wordt nu gehouden op zondag 5 januari 2020 voor én na afloop van de dienst.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Zangdienst met Brassband Euphonia Ternaard

Ternaard – Op tweede kerstdag was er een speciale zangdienst onder begeleiding van Brassband Euphonia. Ds. M Folbert sprak in haar verkondiging over ‘Goed nieuws, vandaag is voor jullie een Redder geboren’! Naast de bekende kerstliederen werd ook midden in de Winternacht gezongen, onderdeel van het grotere werk Spanish Christmas Carol. Tijdens de collecte speelde Brassband Euphonia ook nog een compilatie van kerstnummers. De dienst werd afgesloten met het Ere zij God. Met muzikale vreugde verlieten de belangstellenden de dienst.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Lichtjes op oorlogsgraven

Ternaard – De 4 en 5 mei comité Ternaard plaatse op kerstavond lichtjes op de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats in Ternaard. Daarnaast werden er lichtjes ontstoken bij de graf van Albertus Nauta, Albertus werd gefusilleerd bij Woeste Hoeve onder Appeldoorn. Dit vanwege zijn grote rol in het verzet. Ook bij het monument ter herinnering aan de omgekomen slachtoffers in voorheen West Dongeradeel ten tijde van de Tweede Wereld oorlog werden lichtjes ontstoken. Het ontsteken van lichtjes op oorlogsgraven werd op meer dan 400 plaatsen in Nederland gedaan.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

‘Wie is de grote Redder’

Ternaard – De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december. De geur van brandend hout uit de vuurkorf en de prachtig versierde kerkpad nodige de mensen om de viering mee te maken in de Grutte Tsjerke. Door de openstaande deuren klonk de ‘Stille nacht, heilige nacht’ van brassband Euphonia.

De dienst werd geleid door Dhr. G. Riemersma het thema van deze avond was: ‘Op zoek naar de Grote redder’, met schriftlezingen uit Lucas 1: 26-35 en 2: 1-7. De dienst werd opgeschrikt door een zes tal grote Redders van de Wereld, De legergeneraal, de directeur van de Nederlandse Bank, De topvrouw van de NAVO, De voorzitter van de Europese unie iedereen kwma naar voren om zich bekend te maken als de Redder van de wereld. De een met geld de ander met wapen gekletter. De echte Redder kwam vervolgens naar voren in de verkondiging van Riemersma, Jezus is de Redder van de wereld. Het thema de schriftlezingen en toneel spel kwamen in de verkondiging naar voren waarbij Riemersma zich speciaal in het midden van de kerk had gesetteld en daar en gesprek met de kinderen aanging. door.

De collecte was bestemd voor Marianne Folbert zij gaat midden februari naar Rwanda met Red een Kind en World Servants. Naast de samenzang werd de dienst muzikaal omlijst door gospelgroep Embrace uit Ternaard de stemmen van Yvonne Veenstra en Aan Poelstra passen precies bij elkaar zo werden de nummers ‘Noel’ ‘Halleluja’, ‘Stille Nacht’, ‘Let it be Christmmas’ en vele andere gezongen in de prachtig verlichte Grutte Tsjerke.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra

Sfeervol Kerstconcert Pro Rege in Ternaard

Ternaard – Zondag hield Christelijk Mannenkoor Pro Rege haar tweede Kerstconcert, dit keer in de  Grutte Tsjerke van Ternaard. Naast koor zang ook samenzang en prachtig orgelspel in een sfeervol ingerichte Grutte Tsjerke.

Pro Rege wat ‘Voor de Koning’ betekend. Voor deze zondag gold dan ook om door koorzang, afgewisseld met samenzang, bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie en het publiek laten genieten van Kerstzang. Het geheel werd muzikaal omlijst door Anja Heikamp-Kommerie op het orgel. En stond onder leiding van dirigent Jan Hibma.

Rond de 75 zangers begonnen de avond met Gloria Intrada, voor en sfeervol ingerichte en volle Grutte Tsjerke werd de opening gedaan door voorzitter Andries Postma gevolgd door samenzang van Midden in de winternacht. Dirigent Jan Hibma leidde hierna elk blokje in met gedegen uitleg en de nodige humor werden de muziek aangekondigd. Van het publiek verwachte de nodige inzet tijdens de samenzang en de refreinen. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Eer zij God in onze dagen en O heilige nacht Vormden de opmaat naar een gedicht en intermezzo van organist Anja Heikamp-Kommerie. Gevolgd door In ’t nachtelijk duister. Jan Hibma gaf na het Stille Nacht uitleg over het in meer dan 100 talen uitgebrachte Stille Nacht, Jan vroeg luid af op hoeveel plaatsen het Stille Nacht gelijkt tijdig werd gezongen. Samen zang was er met Hoor de Eng’len zingen d’eer. Pro Rege liet hun zang kwaliteit zien in ‘We’ve got good news to tell, Engelkoren zongen van Gods Glorie en gloria in exelsis Deo. Anja bracht vervolgens weer een mooie intermezzo op het Van Dam orgel van de grutte Tsjerke.

Het derde blok bestond uit Tollite hostias, Go tell it on the mountain met samenzang van het refrein en Thank you lord. De sterre stralen werd hierna met het publiek gezongen. Het vierde en slot blokje werd begonnen met Herders in ’t veld van Efratha, Veni Jesu en werd afgesloten met King all glorius. Als solist trad Jan Struiksma hierbij op, met zijn krachtige stem bracht hij het middenstuk tot een waar hoogtepunt. Net vier maanden bij Pro Rege en al een dijk van een stem. Voorzitter Andries Postma bedankte vervolgens de dirigent, solist en organist. Als Slot werd Dank sei dirr Herr en Ere zij God gezongen.

Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra