Cursus Ruimte voor de Geest met ds. Jelle de Kok in Ternaard

Cursus Ruimte voor de Geest met ds. Jelle de Kok in Ternaard

(november en december 2019)

Voor iedereen in de regio die verlangt naar Geestelijke groei en ontwikkeling.

Op deze inspiratieavonden gaan we in op vragen als:

 • waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
 • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
 • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
 • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven

Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster binnen de PKN via het EW, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.
De data: maandag 11 nov. 2019; 25 nov. 2019; 9 dec. 2019 De tijden: inloop met koffie: vanaf 19:30 u. aanvang: 19:45 u. tot ± 21:45 u.
Onkosten: € 10,00 ivm materiaalkosten, er wordt een collecte gehouden om de geestelijke vernieuwing in de PKN te ondersteunen
Plaats: Dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13, 9145 SE Ternaard
Opgave: via: e.goodijk@knid.nl (T. 06.12522662)

Vacature voorganger

Onze gemeente zoekt, in samenwerking met de Prot. Gemeente van Holwerd, een enthousiaste en betrokken

Predikant m/v  (0,5-0,7 fte)

Wij zoeken iemand die

 • getuigt van een levende relatie met Jezus
 • zich geleid weet door de Heilige Geest
 • de taal van deze tijd spreekt
 • samen met ons de gemeente van de Heer met hart en ziel wil dienen
 • visie heeft voor de gemeente
 • mensen motiveert om die visie samen uit te voeren
 • mensen kan verbinden, toerusten, inspireren en in hun kracht zetten
 • dicht bij het Woord blijft en dit verbindt met de actualiteit van vandaag
 • jongeren inspireert en een warm hart heeft voor jonge gezinnen
 • blijmoedig is met een sprankje humor

 

Voelt u zich aangesproken?

We gaan graag het gesprek met u aan.
Een uitgebreid informatiepakket, met onder andere de complete profielschets van de voorganger en van de beide gemeenten en het beleidsplan is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Bert Folbert  E: folbert@knid.nl   T: 0519-571819

 

Wat willen wij u bieden:

 • Een levende kerkgemeenschap midden in het dorpsgebeuren, die dienstbaar, uitnodigend en getuigend wil zijn.
 • Een schone en natuurlijke leefomgeving met ruimte en rust en gezellige mensen
 • Een keurige pastorie met een prachtige tuin

Stilte- en gebedsmoment Jannet Meijer en Gatze-Jan de Beer.

Enige tijd geleden is Jannet Meijer van It Skoar 26 met haar auto verongelukt en ernstig gewond geraakt. Ze verkeert in coma en vertoeft momenteel in een ziekenhuis te Tilburg.

Op woensdag 18 september 2019 werd ons dorp opgeschrikt door het bij een bedrijfsongeval plotseling overlijden van Gatze-Jan de Beer uit de Gysbert Japiksstrjitte 37.

Van verschillende zijden is onze kerkelijke gemeente gevraagd beide ongevallen te herdenken en voor de bewoners van ons dorp een gelegenheid te bieden hierbij stil te staan.

Wij hebben dan ook in overleg met beide families besloten een stilte- en gebedsmoment te houden voor beide slachtoffers en hun naasten.

Tijdens een dergelijk stiltemoment is er de gelegenheid te bidden voor Gatze-Jan en Jannet en hun families, in een schrift je gedachten tot troost voor de families op te schrijven en je verdriet of betrokkenheid te delen of gewoon stil te zijn om zich te bezinnen over de breekbaarheid van ons bestaan.

Ook kan voor beiden een kaarsje worden ontstoken om op die wijze een lichtje te brengen in deze voor de families toch donkere dagen.

Voor de familie De Beer kan op die wijze een lichtje troost brengen en voor de familie Meijer kan een lichtje een hoopvol teken zijn tot mogelijk herstel van Jannet.

Dit stilte- en gebedsmoment zal worden gehouden op vrijdag 27 september 2019 van 19.00 tot 22.00 uur in de Grutte Tsjerke te Ternaard.

Vanuit de kerkelijke gemeente zullen mensen aanwezig zijn om één en ander te begeleiden, maar uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een ieder vrij is op eigen wijze zijn of haar betrokkenheid met beide families te kunnen en mogen uiten.

Het gehele dorp wordt dan ook uitgenodigd gedurende dit moment binnen te lopen en zo kort of lang als men dat wenst te blijven om zodoende om beide families heen te staan.

Voor nader contact hierover kunt u bellen met onze pastor Marianne Folbert via tel. 571819.