Examens 2018

Jullie zijn deze week begonnen met de eerste examens.

Wij wensen jullie als examenkandidaten van 2018 veel succes met het afnemen van alle examens.
Wij denken aan jullie en leven met jullie mee! Veel sterkte en Gods zegen voor deze tijd!

Hartelijke groet van de PKN gemeente Ternaard

Peaske Power

Het is geen #grap……….zondag 1 april is er weer Peaske Power.

De dienst begint om 14.00 uur in de gereformeerde kerk in Lioessens.

 

Gospelgroep “Ichthus” uit Franeker zorgt voor de muzikale begeleiding en zal ook eigen nummers ten gehore brengen.

Het thema is dit jaar “Stand Up!”
Je kunt opstaan, net zoals bij sport, je moet er wat voor doen. Uit de dug-out komen, je trainingskleren aandoen, door weer en wind, onderuit gaan en weer opstaan, met zijn allen ervoor gaan!

Wat maakt dat wij willen opstaan? Wat maakt dat wij samen willen gaan voor de overwinning bij een wedstrijd?

We worden aangemoedigd om door te gaan, waarom doen we dit niet bij elkaar in het geloof?

Durven wij echt te geloven dat Jezus is opgestaan voor ons?

Twijfel niet, maar Stand Up!

Seminar: Mediaopvoeding

Op zondagavond 18 februari 2018 verzorgen we een seminar in de PKN-kerk in Ternaard. Onze christelijke ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst  MSc., zal input geven over sociale media: hoe ga je daar mee om in de opvoeding van je kinderen? Hoe ga je om met gamen en met het gebruik van mobiele telefoons en tablets? Wat zijn de positieve kanten en de gevaren en hoe leer je kinderen om hier verantwoordelijk mee om te gaan? De focus ligt hierbij op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Daarna zullen we in kleine groepjes uit elkaar gaan om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met elkaar aan de hand van stellingen. Tevens is er gedurende de avond voldoende ruimte om vragen te stellen aan Imke.

Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar en we starten om 19:45 uur. De avond duurt tot circa 21:45 uur en vindt plaats in de Lytse Tsjerke: Nesserwei 6 in Ternaard. Je hoeft je niet in te schrijven. De toegang is gratis, deelnemers krijgen de gelegenheid een donatie te doen. Ouders en verzorgers maar ook grootouders, kinderwerkers of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Ook is het mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website.

Hopelijk tot ziens !

Week van gebed

Week van gebed in Grutte Tsjerke

ma. 22. t/m zo. 28 jan
Iedere avond: 19:00 u. – 19:30 u.
KOM OOK en BID MET ONS MEE


Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’: Ook dit jaar doet Ternaard weer mee aan de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Van 22-28 januari 2018 is er iedere avond vanaf 19:00 uur een interkerkelijk meditatief moment van een half uur in de Grutte Tsjerke. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland en andere landen komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, het dorp, de stad, het land en de wereld. De verschillende gebedsavonden worden vanuit het dorp door verschillende groepen georganiseerd. Een ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!!!