1e zondag van de Advent

1e zondag van de Advent

Op deze eerste zondag van de Advent openen we het boek Openbaring bij het 8ste hoofdstuk. In de stilte worden de kostbare gebeden gehoord. De witte calla’s verbeelden de gebeden. (Het goud vertelt over de kostbaarheid ervan.)

Hoort God
in de stilte?
Zoveel kostbare gebeden
Zoveel pijn en nood
Zoveel onmacht en moedeloosheid
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw