Succesvolle voedselbankactie

Succesvolle voedselbankactie

De Voedselbank Dokkum en de ZWO commissie Protestantse Gemeente Ternaard bedankt iedereen voor de levensmiddelen die zijn ingeleverd voor de actie ‘Ternaard voor de Voedselbank’. Speciale dank aan Spar Herder voor het beschikbaar stellen van ‘de winkelkar’ als verzamelpunt.