Eeuwigheidszondag ‘Jouw naam met Gods naam verbonden’

Eeuwigheidszondag ‘Jouw naam met Gods naam verbonden’

Ternaard – Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan. Door de jaren heen zijn dat vele namen, vele herinneringen. Ieder van ons herinnert zich de namen van familie, vrienden, kinderen, dierbare broeders en zusters. Ieder van ons heeft herinneringen en heeft ooit afscheid moeten nemen. Wij willen nu eerst de namen noemen van hen met wie wij als gemeente verbonden waren, en die vanuit ons midden of vanuit de dorpsgemeenschap zijn heengegaan, en hier of elders begraven of gecremeerd werden in dit afgelopen kerkelijk jaar. Vaak hebben wij na een dienst vanuit de kerkelijke gemeenschap afscheid genomen. In die diensten zochten wij naar woorden van troost voor het heden en voor de toekomst. Zo hebben wij onze geliefden toevertrouwd aan de trouwe zorg en de liefdevolle handen van JCHR onze Heer ”Die dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, Hebreeën 13: 8).

Wij noemen hun namen met daarbij telkens een tekst, die centraal stond bij het afscheid Telkens zal een familielid of andere relatie van de overledene, een kaars ontsteken aan de Paaskaars, die verwijst naar Jezus, Die “Het licht der wereld“ is (Joh. 8: 12). De Paaskaars is een teken van ons geloof, symbool van troost en toekomst. Pasen verwijst ons naar de Here Jezus, Die als “Eerste is opgewekt uit de dood” (1 Corinthiërs 15: 20). Op Hem is ons vertrouwen, onze kracht en onze hoop gevestigd. Dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat er leven en toekomst is bij Jezus Christus de Heer.