Stilte- en gebedsmoment Jannet Meijer en Gatze-Jan de Beer.

Stilte- en gebedsmoment Jannet Meijer en Gatze-Jan de Beer.

Enige tijd geleden is Jannet Meijer van It Skoar 26 met haar auto verongelukt en ernstig gewond geraakt. Ze verkeert in coma en vertoeft momenteel in een ziekenhuis te Tilburg.

Op woensdag 18 september 2019 werd ons dorp opgeschrikt door het bij een bedrijfsongeval plotseling overlijden van Gatze-Jan de Beer uit de Gysbert Japiksstrjitte 37.

Van verschillende zijden is onze kerkelijke gemeente gevraagd beide ongevallen te herdenken en voor de bewoners van ons dorp een gelegenheid te bieden hierbij stil te staan.

Wij hebben dan ook in overleg met beide families besloten een stilte- en gebedsmoment te houden voor beide slachtoffers en hun naasten.

Tijdens een dergelijk stiltemoment is er de gelegenheid te bidden voor Gatze-Jan en Jannet en hun families, in een schrift je gedachten tot troost voor de families op te schrijven en je verdriet of betrokkenheid te delen of gewoon stil te zijn om zich te bezinnen over de breekbaarheid van ons bestaan.

Ook kan voor beiden een kaarsje worden ontstoken om op die wijze een lichtje te brengen in deze voor de families toch donkere dagen.

Voor de familie De Beer kan op die wijze een lichtje troost brengen en voor de familie Meijer kan een lichtje een hoopvol teken zijn tot mogelijk herstel van Jannet.

Dit stilte- en gebedsmoment zal worden gehouden op vrijdag 27 september 2019 van 19.00 tot 22.00 uur in de Grutte Tsjerke te Ternaard.

Vanuit de kerkelijke gemeente zullen mensen aanwezig zijn om één en ander te begeleiden, maar uitdrukkelijk wordt aangegeven dat een ieder vrij is op eigen wijze zijn of haar betrokkenheid met beide families te kunnen en mogen uiten.

Het gehele dorp wordt dan ook uitgenodigd gedurende dit moment binnen te lopen en zo kort of lang als men dat wenst te blijven om zodoende om beide families heen te staan.

Voor nader contact hierover kunt u bellen met onze pastor Marianne Folbert via tel. 571819.