PKN Ternaard

Online collecteren

Tijdens de eredienst is de ‘dienst der offerande’ een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’. Geloven kan heel concreet zijn. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van collecteren, zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online Collecteren.

Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes; 1 voor de Diaconie, 1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze codes met uw mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. Vindt u deze moderne manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te maken. Gegevens hiervoor staan op dezelfde dia.

De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd en elke zondag om 09.00 uur op deze pagina.

Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar PKN Ternaard. Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift!

Online collecte | zondag 6 juni 2021