Voedselbankactie

Beste Ternaarders,

Samen houden we een voedselbankactie!

De inzameling zal plaatsvinden van donderdag 26 oktober t/m vrijdag 3 november 2017 en is bestemd voor de Voedselbank Dongeradeel.

Het verzamelpunt  van de producten is Spar Herder. Hier kunt u uw producten  achterlaten in de speciale winkelkar. ‘Alle beetjes helpen’. Ook kunt u uw producten meenemen naar de kerkdienst op de dankdag voor gewas en arbeid:

1 november a.s. om 19.30 uur in de Lytse Tsjerke.

Dit is de ideale boodschappenlijst van de voedselbank:

Lang houdbaar EN gezond

 • Groente of fruit in blik of pot
 • Volkoren pasta
 • Couscous
 • Zilvervlies- of meergranenrijst
 • Peulvruchten uit blik of pot
 • Houdbare magere- of halfvolle zuivelproducten
 • 20+ smeerkaas
 • Eieren
 • Olie

Namens de ZWO-commissie van de PKN Ternaard en de Voedselbank Dongeradeel ontzettend bedankt!

www.voedselbankdongeradeel.nl

 

Wilt u een bijdrage doen, maar u kunt deze niet bij Spar Herder of in de Lytse Tsjerke brengen? Bel dan gerust en we komen het halen.

Theo van der Ploeg          571615

Sietske Venema                 571853

Wietske van der Weg      571932

Theo van der Wal               571824

Uitnodiging extra gemeenteavond

U I T N O D I G I N G . 

Namens de kerkenraad van Ternaard nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van een extra gemeenteavond op  Maandag 9 oktober 2017 om 19.30 uur  in de Lytse Tsjerke te Ternaard. 

Zoals bekend, zijn veel gemeenten in de regio vacant of worden dat binnenkort (waaronder wijzelf), en hebben moeite hun vacatures voor predikanten-in-deeltijd op adequate wijze te vervullen. De classis Dokkum heeft dit probleem willen oppakken. 

Tijdens deze gemeenteavond neemt de adviseur van de classis Dokkum, drs. Klaas Dijkstra, u dan ook mee in de plannen voor samenwerking tussen 14 PKN-gemeenten in Dongeradeel, buiten Dokkum. Aan de hand van een presentatie worden de ideeën en mogelijkheden geschetst om via samenwerking toch een optimale bediening door predikanten en kerkelijk werkers te verwezenlijken. Na de pauze kunt u uw vragen kwijt en suggesties meegeven aan dhr. Dijkstra en aan de kerkenraad in de persoon van de voorzitter. 

Aan de hand van uw reacties zal de kerkenraad vervolgens een standpunt innemen ten aanzien van de door de classis voorgestelde vorm van samenwerking. Dit standpunt nemen we mee naar de vergadering hierover op 22 november 2017 te Niawier. 

Bert Folbert, voorzitter 

Hjerst Power

Zondag 8 oktober is het zover: de aller eerste Herfstpower!

Het is de bedoeling dat het een laagdrempelige dienst gaat worden voor jong en oud. Deze dienst wordt georganiseerd door dezelfde commissie die ook de Peaske Power organiseert.

Wij als commissie (samen gesteld vanuit alle omliggende gemeenten) willen de krachten bundelen en de gemeenten de kans geven om met elkaar samen te komen, om met elkaar de blijde boodschap te brengen en te mogen ontvangen.De Herfstpower wordt volledig verzorgd door de rockband Changed en het thema van de dienst is ‘What’s the Secret?’. Ben jij nieuwsgierig, heb jij net zoals ons zin om je te laten verrassen en met elkaar naar de liederen van Changed te luisteren?

Kom 8 oktober 2017 om 19.30 uur naar de Eben Haezer kerk in Ee. Deze dienst is speciaal voor jou!

Groeien in geloof!

Je bent jong en investeert in relaties, je gezin, carrière, je huis, auto, je vrienden, je sport, je gezondheid en nog zoveel meer,

maar….. God wil ook investeren in JOU!!

Ga de uitdaging aan!

Dit nieuwe seizoen starten we voor de doelgroep ± 25 tot ± 50 de gespreksgroep GROEIEN IN GELOOF.

We willen jou en je eventuele partner hiervoor van harte uitnodigen.

Samen met andere jonge gezinnen en alleengaanden ontdekken wie God is en wat Jezus in jouw leven wil betekenen.

Een verrijking voor jezelf en voor je eventuele gezin!

Op zondagavond eens in de veertien dagen, vanaf 20:00 uur bij Eelke en Janneke Goodijk.

Eerste keer: zondagavond 8 oktober 2017

Noteer ook alvast de andere data in je agenda:
22 okt./5 nov./19 nov./10 dec./7 jan./21 jan./4 feb./18 feb./
4 mrt./18 mrt./8 apr./22 apr.

Maar, je weet….  kom zo vaak je wilt.  We kijken naar je uit!!!

———————————————————————————————–

Meld je nu aan

 • Via whatsapp (06.12522662) Eelke Goodijk of
 • Via een mailtje goodijk@knid.nl of
 • Via een telefoontje of
 • Gewoon via een gesprekje

———————————————————————————————–

Ynfulling fan ‘e jûn:

Oandacht foar elkoar, ynhâldlike petearen nei oanlieding fan it boekje ‘Vriendschap met God’ oer

 • Wa is God? Hoe lit Hy him kenne?
 • Wat binne de erfarings fan leeftiidsgenoaten?
 • Hoe kinne wy groeie yn ús relaasje mei Him?
 • Wat betsjut dat hjoeddedei foar ús en us eventuele gesinnen?
 • Wat kinne wy foar elkoar betsjutte?

Wy soargje foar de boekjes. De kofje/thee stiet klear.  Gesellich, wy sjogge nei jim út!

Succesvolle collecte Kerk in Actie

Afgelopen zondag 17 september heeft de diaconie een collecte gehouden voor twee hulporganisaties. De collecte voor Kerk in Actie gaat naar de hulpbehoevenden in Nepal en Bangladesh. Hier zijn honderden mensen omgekomen door de overstromingen. De andere hulporganisatie is het Rode Kruis. Deze organisatie zamelt geld in voor de bewoners van Sint Maarten. Deze zijn dakloos geworden door orkaan Irma. De collecte heeft het fantastische bedrag van € 440,00 opgeleverd!!!! Hartelijk dank voor jullie royale giften. Via de bank ontvingen wij nog giften van diverse gemeenteleden. Het totale bedrag is € 475,00!!!
De diaconie zal dit aanvullen tot het bedrag van € 500,00.
De diaconie heeft een paar weken geleden ook een bedrag van € 250,00 aan Kerk in Actie overgemaakt.
Met deze giften kunnen we heel wat mensen helpen. Nogmaals hartelijk dank iedereen!!!

Gebeds(half)uur

De jaarlijkse gebedsweek in januari wordt al twee jaar heel goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Vanuit de deelnemers kwam het verzoek om met meer regelmaat zo’n gebedsmoment te organiseren.

Gebed is de eerste stap in de relatie met God. Wij geloven dat als mensen bidden, God gaat werken in levens en omstandigheden.

Samen bidden bemoedigt  en de Bijbel leert ons dat het gezamenlijk eenparig gebed veel kracht heeft.

In Hand.4 komt de hele gemeente bijeen om te bidden voor Petrus die in de gevangenis zit.

In Hand.1:14 lezen we dat er honderdtwintig personen in de bovenzaal aanwezig waren en dan staat er het volgende: Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed.

Ze bleven eendrachtig volharden in gebed en zij maakten de uitstorting van de Heilige Geest mee!

Er komt vernieuwing in je gemeente als je begint met gezamenlijk, eenparig, bidden.

Reden genoeg om te doen wat God vraagt: Samen komen om tot Hem te bidden.

En ieder doet dat op zijn eigen manier. De een heeft de vrijmoedigheid om hardop te bidden, de ander biedt liefst in stilte mee. Maar juist het samen bidden geeft extra kracht.

Oproep:
Vanaf september: Iedere laatste zondag van de maand gebedsmoment
(in Grutte of Lytse Tsjerke).

Aanvang: 19:00 u.  Start: 1 oktober;  tweede keer: 28 oktober

Programma: lied – korte bijbellezing – gebedsmoment – lied

‘Wy hoopje op jim waarme belangstelling!’

Startzondag 17 september

Op zondag 17 september heb je de kans om:

 • Ons prachtige kerkgebouw van binnen te bekijken
 • Kennis te maken met bezoekers van dit gebouw, onder het genot van koffie en gebak
 • Te luisteren naar bijzondere muziek
 • Te kijken naar videobeelden met betekenis
 • Woorden uit het meest gelezen Boek uitgelegd te krijgen
 • De sfeer van verbonden zijn met elkaar te proeven.

Kortom: je van harte welkom te voelen ! Kom maar gewoon zoals je bent !

Kort overzicht van het programma:

 • 9.00 u: De kerkdeuren staan open om jou te ontvangen met koffie/thee
 • 9.30 – 10.30 u: Kerkproeverij
 • 10.30 – 11.30 u: Samen napraten in dorpshuis Thunawerth met koffie en wat lekkers
 • 11.30 u: “Proeverij” verzorgd door onze buitenlandse gasten
 • 12.00 u: Samen lunchen
 • 13.15 – 13.45 u: We sluiten de kerkproeverij af met een korte viering

Voor de jongste kinderen is er tijdens de ochtenddienst oppas in het dorpshuis (achteringang), voor de kinderen van 4-12 jaar is er in de kerk, en na de kerkdienst in het dorpshuis, een leuk programma.