Vanaf zondag 6 juni meer mensen welkom in de kerkdienst!

Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.

Voor de kerken is hiervoor een routekaart kerken opgezet. In deze routekaart staat dat er met ingang van 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen vanaf 12 jaar en exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig mogen zijn. Daarnaast mag er weer beperkt ‘ingetogen’ gezongen worden tijdens de dienst. Dit houdt in dat er twee coupletten gezongen kunnen worden, bij voorkeur aan het eind van de dienst. Er is nog wel een koortje van 4 personen aanwezig. De volgende maatregelen blijven van kracht: het stellen van de gezondheidsvragen, placering in het kerkgebouw en de onderlinge 1,5 meter afstand. De verwachting is dat wij voorlopig het maximum aantal van 60 personen niet gaan overtreffen. Het is daarom niet meer nodig u aan te melden via het aanmeldingssysteem.

De weg door Jeruzalem

Ternaard – Paaszondag werd door PKN Ternaard de Paaschallenge van PKN Nederland georganiseerd, deze challenge werd aan de hand van QR codes door een acht tal gezinnen door Ternaard gelopen.

De start was bij de Grutte Tsjerke hier kregen de deelnemers uitleg en een routeblad voor de wandeltocht, aan de hand van een personage uit de tijd van Jezus liep je een QR-audiotour door Jeruzalem. Er moesten verschillend opdrachten worden gedaan waarbij de oplossing de code voor de volgende locatie was. Ook kon je een gebed op het kruis spijkeren. Liep je de route goed dan kwam het woord ‘Pesachrol’ als oplossing naar voren. Bij de laatste opdracht in de Lytse Tsjerke kreeg iedereen een zakje met bloemenzaad mee naar huis om thuis te zaaien en op deze manier nieuw leven te laten ontspruiten. Op deze manier wordt het Paasverhaal meegenomen de rest van het jaar.

Pasen: feest van de Opstanding

Ternaard – Paaszondag: Opstanding dag!  In deze tweede corona Lock down toch een dienst vanuit de Grutte Tsjerke van Ternaard. Zodat het Paasverhaal zijn ronde weer kan doen.

Enkele kinderen beelden het Paasverhaal uit.  Zij namen de aanwezigen mee naar het lijdens en opstandingsverhaal aan de hand van smarties! Elke kleur van een smartie staat voor een bepaalde periode of gebeurtenis in het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Het nieuwe licht werd tijdens de zaterdagavond viering al binnen gebracht door broeder Onno Bouma en dit licht stond Paaszondag te stralen in de kerk. Dominee Hilde Graafland sprak in de overdenking over Johannes 20 1-18, het verschijnen van Jezus aan Maria. Maar ook voor ons geld: ‘Jou Heer Leeft!’ De dienst werden verder opgeluisterde met muziek van het gelegenheidskoortje begeleid door orgel en blaasmuziek. Als slotlied klonk het U zij de Glorie. Wat innerlijk door de aanwezigen uitbundig werd mee gezongen. Bij de uitgang kreeg iedereen een narcissen aangereikt.

Kerkdiensten Paasweekend 2021

Ook dit jaar zijn er tijdens het Paasweekend weer verschillende kerkdiensten. Echter zullen de diensten er wat anders uit zien dan anders en zal de dienst van Stille Zaterdag eerder beginnen dan normaal. Daarnaast zullen er ook tijdens deze kerkdiensten maximaal 30 personen in de kerk toegelaten worden en dient u zich aan te melden via ons aanmeldingssysteem. Hieronder staan alle diensten van het Paasweekend in 2021 vermeld, vanaf wanneer u zich kunt aanmelden en tot wanneer u zich kunt aanmelden.

  • Kerkdienst Witte Donderdag: donderdag 1 april 2021 om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk vanaf zaterdag 27 april 12.00 uur tot donderdag 1 april 16.00 uur.
  • Kerkdienst Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021 om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk vanaf zaterdag 27 april 12.00 uur tot donderdag 1 april 16.00 uur.
  • Kerkdienst Stille Zaterdag: zaterdag 3 april 2021 om 20.30 uur. Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 29 april 12.00 uur tot zaterdag 3 april 16.00 uur.
  • Kerkdienst 1e Paasdag: zondag 4 april 2021 om 09.30 uur. Aanmelden is mogelijk vanaf maandag 29 april 12.00 uur tot zaterdag 3 april 16.00 uur.

De kerkdienst op Stille Zaterdag, zaterdag 3 april, zal om 20.30 uur beginnen in plaats van 22.00 uur. Op 2e Paasdag, maandag 5 april, is er geen kerkdienst.

Vanaf zondag 28 maart weer fysieke diensten!

Vanaf zondag 28 maart is het weer mogelijk om een kerkdienst fysiek bij te kunnen wonen! In verband met een Corona-uitbraak hebben we twee zondagen de diensten online uitgezonden. Vanaf zondag 28 maart kunnen we weer 30 personen in de kerk verwelkomen.

Dit betekend dat het aanmeldingssysteem weer open wordt gezet en u zich aan dient te melden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Aanmelden voor een dienst is mogelijk op de maandag voorafgaand de dienst om 12.00 uur tot de zaterdagmiddag voorafgaand de dienst om 16.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019.

Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, tellen niet mee in het maximum van 30 personen. Deze personen worden automatisch aangemeld. Kinderen tot en met 12 jaar hoeft u niet aan te melden.

Samen aan het Paasontbijt

Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.

Wij hebben het volgende bedacht:

Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) ’s morgens het Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van.
Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!
Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het ontbijt!

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of door bij een ander op bezoek te gaan.

  • Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer…
  • Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer…

Geef dit voor 29 maart door aan:
Minke van der Wal (tel. 571708, m.vdwal@pkn-ternaard.nl) of Marianne Folbert (571819, m.folbert@pkn-ternaard.nl)

Vastentijd 2021

Samen lezen in de 40-dagentijd

Deze week is er nog de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een leesproject in onze gemeente, samen met een aantal andere gemeenten in onze buurt. We volgen het dagboekje ‘Leren leven in de kracht van Jezus’. Als je je opgeeft, dan wordt het bij je thuisbezorgd.
Iedere donderdagavond is er via internet een inleiding op het onderwerp, gevolgd door een gesprek via Teams o.l.v. Hilde Graafland of Marianne Folbert.
Opgave bij: da Hilde Graafland, h.graafland@pkn-ternaard.nl

Ter overweging bij de 40-dagentijd

De vastentijd begint op Aswoensdag, als mensen in de Rooms-Katholieke en in de Anglicaanse Kerk een askruisje halen, met de woorden: Stof ben je, tot stof keer je terug: keer je af van de zonde en wees Christus trouw! Deze woorden gaan mee tot de Paaswake op Stille Zaterdag. Dan klinken de woorden: Het is de Geest die levend maakt! Dan ontvangt men een kruisje van doopwater op het voorhoofd.
Dit is veelbetekenende liturgie. Je moet deze woorden leren proeven en erop kauwen. Ieder jaar opnieuw. Zo dalen ze in in je leven.
De vastentijd is ook zo’n traditie uit de wereldkerk. In de Protestantse traditie zijn we dat verleerd. Toch is het de moeite waard om ermee bezig te gaan, ook al is het met vallen en opstaan.
Bij die vastentijd horen zes traditionele gebruiken. Deze zijn bedoeld om zich te oefenen in een geest van nederigheid en van totaal en oprecht berouw. Niet alleen om de eigen individuele zonden, maar ook om ons aandeel in collectieve misstanden en maatschappelijke ongerechtigheid. We kijken dus verder naar onze wereld.
Welke zijn die zes traditionele gebruiken?
1. Zelfonderzoek. Welke dingen zijn er in onszelf die er niet zouden moeten zijn? Vervolgens vragen wij om de hulp van een betrouwbare vriend of pastor om samen te bidden of God die dingen weg wil nemen. En we streven ernaar die dingen te vervangen door dingen, die wij verwaarloosd hebben.
2. Gebed. We zitten stil en stellen onszelf in Gods aanwezigheid.
3. Vasten. Vasten gaat over macht – over te leren wanneer en hoe je weerstand moet bieden aan verzoeking, verleiding, hebzucht, ijdelheid, jaloezie. Vasten betekent dat je solidair bent met hen die het niet voor het kiezen hebben. Als jij niet eens van een enkele maaltijd kunt afzien, geef jij dan werkelijk om de wereldwijde honger? Maar vasten betekent ook dat je leert om echt hongerig te zijn: hongerig naar gerechtigheid, naar recht en vrede; hongerig, ten diepste, naar Pasen – hongerig naar de opstanding die alleen God kan geven in Christus.
4. Weggeven van geld. Het is het beste om geld met gebed te verbinden – om geld te geven aan iets waar je in gelooft en om te bidden voor de organisatie waar jij geld aan geeft.
5. Lezen van de Bijbel. Leren wat de Bijbel zegt, meer weten wie God is, Hem beter leren kennen en verstaan. (Daar is ook het samen lezen voor bedoeld)
6. Het herstellen van verbroken relaties. Dit betekent misschien dat je een kleine stap zet in een grote breuk – of een grote stap in een kleine breuk. Het kan ook het onderhouden zijn van een vriendschap voorbij een sociale grens van klasse, ras of religie.
De vastentijd wordt hiermee een bijzondere en rijke tijd. Het vraagt een houding van aandacht en toewijding. We hebben elkaar daarbij nodig. Het geeft verdieping in je geloof en je relatie met God en de gemeente. Zó kunnen we Pasen vieren als hét feest van opstanding en bevrijding.
(Bovenstaande heb ik grotendeels ontleend aan Samuel Wells, uit zijn boek De toekomst die groter is dan het verleden).
Da Hilde Graafland