2e zondag van de Advent

Op de tweede zondag van de Advent horen we over Gods aanwezigheid, verborgen en toch zo aanwezig, verbeeld in de wolk boven de krans. De draden in de kleuren van de regenboog lopen er doorheen en vertellen over Gods eeuwig durend verbond met mensen.

Een wereld
Vol van duister
Vragen te over
Waar is God?
Is hij in het Woord dat klinkt
In de zachte aanraking
In de ogen die je aankijken?
In de belofte ‘Ik ga met je’

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

1e zondag van de Advent

Op deze eerste zondag van de Advent openen we het boek Openbaring bij het 8ste hoofdstuk. In de stilte worden de kostbare gebeden gehoord. De witte calla’s verbeelden de gebeden. (Het goud vertelt over de kostbaarheid ervan.)

Hoort God
in de stilte?
Zoveel kostbare gebeden
Zoveel pijn en nood
Zoveel onmacht en moedeloosheid
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

World servants

In de zomer van 2019 gaan wij (Renske Riemersma en Rebecca van den Berg) naar Sierra Leone en Bolivia. Hiervoor voeren we actie met de actiegroep Dokkum, maar willen we ook graag actie voeren in Ternaard. Wij willen graag voor de kerst de kerstpostactie gaan doen. U kunt bij ons uw kerstpost brengen en wij brengen deze in Ternaard rond, voor 50 cent per kaart.

Adressen: Holwerterdyk 7, 9145RK Ternaard en Hantumerwei 19, 9145CL Ternaard.

Doe mee aan de Kerstgroetactie 2018

Friedensstimme

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.

Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

“Heel veel dank voor de pakketten en hartelijke wensen! We ontvingen er een hele hoop! De postbodes brachten ons vele waardevolle zendingen met kalenders, boeken en ansichtkaarten. Enkele pakketten hebben we in hun aanwezigheid opengemaakt en hun dat aangeboden wat God ons gegeven had”.

Evangelist Radzjan, Kazachstan

Van veel evangelisten horen wij dat de lectuur die zij ontvangen uit Nederland, met vreugde en zegen wordt verspreid. U kunt hierbij helpen!

Op 9 dec. worden u in de kerk van Ternaard bijbelpakjes aan geboden.

Hoe verder? U schrijft uw afzender op de enveloppe.

Een Russisch adresetiket is op de enveloppe aangebracht.

U gaat naar het postkantoor om deze te versturen. Daar wordt de porto door u betaald die nodig is. Het verzenden van een Bijbelpakje is € 15,40.

Bijbelpakje: Een Russische Bijbel, een kinderbijbel en zeven kalenders.
Voor meer informatie zie: http://www.friedensstimme.nl/doe-mee/kerstgroetactie

U kunt ook met meerdere mensen een bijbelpakje versturen!
Een bijbelpakje mag u ook ophalen bij Janneke Boeijenga
Tel. 0519571717
Email: j.boeijenga@knid.nl

Voetbaltoernooi jeugd

Vrijdagavond 23 november YMCA-regio noord volleybaltoernooi in Dokkum

(i.p.v. jeugd café op deze avond). Het jeugdcafé/kerk team gaat Ternaard vertegenwoordigen. Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je wel graag meedoen? Geef dit dan z.s.m. door aan Jannie Dijkstra (572141).

Succesvolle voedselbankactie

De Voedselbank Dokkum en de ZWO commissie Protestantse Gemeente Ternaard bedankt iedereen voor de levensmiddelen die zijn ingeleverd voor de actie ‘Ternaard voor de Voedselbank’. Speciale dank aan Spar Herder voor het beschikbaar stellen van ‘de winkelkar’ als verzamelpunt.

Inzameling voedselbankactie

INZAMELING VOEDSELBANKACTIE
donderdag 1 november t/m vrijdag 9 november 2018
bestemd voor de Voedselbank Dongeradeel

Inleveren producten: bij Spar Herder of meenemen naar de dankdagdienst op 7 november om 19.30 uur in de Grutte Tsjerke.

Namens de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Ternaard en de Voedselbank Dongeradeel ontzettend bedankt!

Wilt u een bijdrage doen, maar u kunt deze niet bij Spar Herder of in de Grutte Tsjerke brengen? Bel dan gerust en we komen het halen.

Theo van der Ploeg : 571615 
Sietske Venema : 571853
Wietske van der Weg : 571932
Meindert Kingma : 571596

Themadienst ‘Inspire and be inpsired’

Op zondagavond 4 november om 19.30 uur treedt de gospelformatie Walk by Faith op in de Grutte Tsjerke.  Walk by Faith verzorgt dan voor ons een themadienst: Inspired & be inspired! Deze gospelformatie zingt in Engels, Fries en Nederlands een prachtig programma. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.