Vrolijke klanken over Ternaard

Ternaard Kerstmorgen klonken vrolijke klanken over Ternaard en dit al voor de 28ste keer. Door een  fanatieke ploeg werden de Kerstliederen gezongen. De zangploeg ondersteund door blazers van brassband Euphonia maakten een ronde door Ternaard. Zo ontwaakte Ternaard, waar hier en daar een deur of raam open ging.

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nauta Strijtte werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes. Na afloop was er voor de deelnemers chocolademelk en Krystbole.

Kerstochtend 25 december

Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden. Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.

Als een kind, zo klein en kwetsbaar
Teer, maar toch vol zachte kracht
Wordt dan Christus steeds herboren,
Wat in donker leek verloren
Wordt weer aan het licht gebracht

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

4e zondag van de Advent

Vandaag is het de vierde zondag van de Advent. Steeds dichter komen we bij de komst van de Messias die we verwachten. Johannes ziet in zijn visioen hoe de honderdvierenveertigduizend het merkteken van God dragen, rechtvaardig, standvastig en zuiver zijn ze. De twaalf lelies met daartussen het gipskruid verbeelden allen die op deze manier de weg van Jezus volgen.

Hem die we verwachten
Brengt vrijheid
Rechtvaardigheid en standvastigheid
Het kwaad
Zal niet overwinnen
Een nieuw lied klinkt
Tot eer van God

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

Lichtjes op oorlogsgraven

Net als vorig jaar doet de 4 en 5 mei comité Ternaard op kerstavond 24 december ook weer mee aan lichtjes op oorlogsgraven. Tevens worden er lichtjes ontstoken bij de graven van de verzetsmensen en verdere slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het comité nodig ik u uit om hier bij aanwezig te zijn. Aanvang 16.30 uur bij de Grutte Tsjerke in Ternaard vanuit hier lopen wij langs de graven om het licht te ontsteken.

3e zondag van de Advent

Vandaag is het de derde zondag van de Advent. Het paars is vervangen door het roze- Licht breekt door. Johannes laat in heftige beelden zien hoe het kwade overwonnen wordt. In de schikking zien we hoe het licht over het donker heen gaat.

Onstuitbaar
De hoop
Die oplicht
In een kind
Ons geboren
De Messiaanse mens
Opent de toekomst
Van heelheid

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

2e zondag van de Advent

Op de tweede zondag van de Advent horen we over Gods aanwezigheid, verborgen en toch zo aanwezig, verbeeld in de wolk boven de krans. De draden in de kleuren van de regenboog lopen er doorheen en vertellen over Gods eeuwig durend verbond met mensen.

Een wereld
Vol van duister
Vragen te over
Waar is God?
Is hij in het Woord dat klinkt
In de zachte aanraking
In de ogen die je aankijken?
In de belofte ‘Ik ga met je’

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

1e zondag van de Advent

Op deze eerste zondag van de Advent openen we het boek Openbaring bij het 8ste hoofdstuk. In de stilte worden de kostbare gebeden gehoord. De witte calla’s verbeelden de gebeden. (Het goud vertelt over de kostbaarheid ervan.)

Hoort God
in de stilte?
Zoveel kostbare gebeden
Zoveel pijn en nood
Zoveel onmacht en moedeloosheid
Is er nieuwe schepping mogelijk?
Is verwachting niet tevergeefs?

Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

World servants

In de zomer van 2019 gaan wij (Renske Riemersma en Rebecca van den Berg) naar Sierra Leone en Bolivia. Hiervoor voeren we actie met de actiegroep Dokkum, maar willen we ook graag actie voeren in Ternaard. Wij willen graag voor de kerst de kerstpostactie gaan doen. U kunt bij ons uw kerstpost brengen en wij brengen deze in Ternaard rond, voor 50 cent per kaart.

Adressen: Holwerterdyk 7, 9145RK Ternaard en Hantumerwei 19, 9145CL Ternaard.