Week van Gebed 2022

Net als voorgaande jaren willen we in Ternaard ook dit jaar weer graag meedoen met de internationale week van gebed 2022. Omdat er op het moment van schrijven beperkende maatregelen gelden en we nog geen zicht hebben op de coronasituatie in week 2 en 3,
bieden we het programma van de week van gebed digitaal aan op pkn-ternaard.nl.
Iedereen kan het gebedsprogramma van de betreffende dagen thuis (met het gezin) volgen.

De laatste dag van de gebedsweek is tevens de avond van het maandelijkse gebedshealoere in de Grutte Tsjerke. Als de coronamaatregelen het toelaten, willen we de slotavond van de gebedsweek, 23 januari, wel laten doorgaan als gebedshealoere in de Grutte Tsjerke van 19:00-19:30.

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden

Licht in het duister. Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Eenheid: een gemeenschappelijke zoektocht

Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst?

Eenheid: een verlangen van God

Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.