Pasen: feest van de Opstanding

Ternaard – Paaszondag: Opstanding dag!  In deze tweede corona Lock down toch een dienst vanuit de Grutte Tsjerke van Ternaard. Zodat het Paasverhaal zijn ronde weer kan doen.

Enkele kinderen beelden het Paasverhaal uit.  Zij namen de aanwezigen mee naar het lijdens en opstandingsverhaal aan de hand van smarties! Elke kleur van een smartie staat voor een bepaalde periode of gebeurtenis in het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Het nieuwe licht werd tijdens de zaterdagavond viering al binnen gebracht door broeder Onno Bouma en dit licht stond Paaszondag te stralen in de kerk. Dominee Hilde Graafland sprak in de overdenking over Johannes 20 1-18, het verschijnen van Jezus aan Maria. Maar ook voor ons geld: ‘Jou Heer Leeft!’ De dienst werden verder opgeluisterde met muziek van het gelegenheidskoortje begeleid door orgel en blaasmuziek. Als slotlied klonk het U zij de Glorie. Wat innerlijk door de aanwezigen uitbundig werd mee gezongen. Bij de uitgang kreeg iedereen een narcissen aangereikt.