Samen aan het Paasontbijt

Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.

Wij hebben het volgende bedacht:

Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) ’s morgens het Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van.
Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!
Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het ontbijt!

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of door bij een ander op bezoek te gaan.

  • Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer…
  • Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer…

Geef dit voor 29 maart door aan:
Minke van der Wal (tel. 571708, m.vdwal@pkn-ternaard.nl) of Marianne Folbert (571819, m.folbert@pkn-ternaard.nl)