Vastentijd 2021

Samen lezen in de 40-dagentijd

Deze week is er nog de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een leesproject in onze gemeente, samen met een aantal andere gemeenten in onze buurt. We volgen het dagboekje ‘Leren leven in de kracht van Jezus’. Als je je opgeeft, dan wordt het bij je thuisbezorgd.
Iedere donderdagavond is er via internet een inleiding op het onderwerp, gevolgd door een gesprek via Teams o.l.v. Hilde Graafland of Marianne Folbert.
Opgave bij: da Hilde Graafland, h.graafland@pkn-ternaard.nl

Ter overweging bij de 40-dagentijd

De vastentijd begint op Aswoensdag, als mensen in de Rooms-Katholieke en in de Anglicaanse Kerk een askruisje halen, met de woorden: Stof ben je, tot stof keer je terug: keer je af van de zonde en wees Christus trouw! Deze woorden gaan mee tot de Paaswake op Stille Zaterdag. Dan klinken de woorden: Het is de Geest die levend maakt! Dan ontvangt men een kruisje van doopwater op het voorhoofd.
Dit is veelbetekenende liturgie. Je moet deze woorden leren proeven en erop kauwen. Ieder jaar opnieuw. Zo dalen ze in in je leven.
De vastentijd is ook zo’n traditie uit de wereldkerk. In de Protestantse traditie zijn we dat verleerd. Toch is het de moeite waard om ermee bezig te gaan, ook al is het met vallen en opstaan.
Bij die vastentijd horen zes traditionele gebruiken. Deze zijn bedoeld om zich te oefenen in een geest van nederigheid en van totaal en oprecht berouw. Niet alleen om de eigen individuele zonden, maar ook om ons aandeel in collectieve misstanden en maatschappelijke ongerechtigheid. We kijken dus verder naar onze wereld.
Welke zijn die zes traditionele gebruiken?
1. Zelfonderzoek. Welke dingen zijn er in onszelf die er niet zouden moeten zijn? Vervolgens vragen wij om de hulp van een betrouwbare vriend of pastor om samen te bidden of God die dingen weg wil nemen. En we streven ernaar die dingen te vervangen door dingen, die wij verwaarloosd hebben.
2. Gebed. We zitten stil en stellen onszelf in Gods aanwezigheid.
3. Vasten. Vasten gaat over macht – over te leren wanneer en hoe je weerstand moet bieden aan verzoeking, verleiding, hebzucht, ijdelheid, jaloezie. Vasten betekent dat je solidair bent met hen die het niet voor het kiezen hebben. Als jij niet eens van een enkele maaltijd kunt afzien, geef jij dan werkelijk om de wereldwijde honger? Maar vasten betekent ook dat je leert om echt hongerig te zijn: hongerig naar gerechtigheid, naar recht en vrede; hongerig, ten diepste, naar Pasen – hongerig naar de opstanding die alleen God kan geven in Christus.
4. Weggeven van geld. Het is het beste om geld met gebed te verbinden – om geld te geven aan iets waar je in gelooft en om te bidden voor de organisatie waar jij geld aan geeft.
5. Lezen van de Bijbel. Leren wat de Bijbel zegt, meer weten wie God is, Hem beter leren kennen en verstaan. (Daar is ook het samen lezen voor bedoeld)
6. Het herstellen van verbroken relaties. Dit betekent misschien dat je een kleine stap zet in een grote breuk – of een grote stap in een kleine breuk. Het kan ook het onderhouden zijn van een vriendschap voorbij een sociale grens van klasse, ras of religie.
De vastentijd wordt hiermee een bijzondere en rijke tijd. Het vraagt een houding van aandacht en toewijding. We hebben elkaar daarbij nodig. Het geeft verdieping in je geloof en je relatie met God en de gemeente. Zó kunnen we Pasen vieren als hét feest van opstanding en bevrijding.
(Bovenstaande heb ik grotendeels ontleend aan Samuel Wells, uit zijn boek De toekomst die groter is dan het verleden).
Da Hilde Graafland