Week van Gebed – zondag 24 januari 18.00 uur

24 januari – Heel de schepping

‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15 vers 11)

lezen

Kolossenzen 1 vers 15-20, Marcus 4 vers 30-32

De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen. Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de vreugde naar ons toe.

Gebed

Heilige God,
wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld
waar gerechtigheid en vrede bloeien,
tot eer van uw naam.

Bid ook voor
  • Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
  • Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.