Week van Gebed – zaterdag 23 januari 18.00 uur

23 januari – Groeien in eenheid

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijnde ranken’ (Johannes 15 vers 5a)

lezen

1 Korintiërs 1 vers 10-13, Johannes 17 vers 20-23

De avond voordat Hij stierf, bad Jezus voor de eenheid van de mensen die de Vader aan hem gaf: ‘Laat hen allen één zijn.., opdat de wereld gelooft’ (Johannes 17 vers 21). Verbonden met Christus delen gelovigen een sapstroom, die hen leven geeft en voedt als ranken aan een wijnstok.
Elke christelijke traditie heeft als doel om ons te leiden naar het hart van ons geloof: de gemeenschap met God, door Christus, in de Geest. Hoe meer we in deze gemeenschap leven, hoe meer we verbonden zijn met andere christenen en met alle mensen. Paulus waarschuwt ons voor een houding die de eenheid van de eerste christenen al bedreigde: de eigen traditie als enig juiste beschouwen ten koste van de eenheid van het lichaam van Christus. Verschillen brengen dan verdeeldheid, geen wederzijdse verrijking. Paulus had een zeer brede visie: ‘Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God (1 Korintiërs 3 vers 22-23). Christus wil dat wij in geloof eenheid en verzoening met elkaar zoeken. Dat wij net als Hij bidden: ‘Laat hen allen één zijn… opdat de wereld gelooft.’

Gebed

Heilige Geest,
levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.

Bid ook voor
  • Uw eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
  • Uzelf, dat u oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.