Week van Gebed – vrijdag 22 januari 18.00 uur

22 januari – Liefde tonen

‘Ga opwegen draag een vrucht die blijft’ (naar Johannes 15 vers 16b)

lezen

Genesis 18 vers 1- 5, Marcus 6 vers 30-44

Nu Christus ons mag veranderen, groeit Gods liefde in onsen draagt het vrucht. We delen Gods liefde door zichtbaar bewogen te zijn met anderen. Jezus luisterde zijn leven lang naar de mensen die Hij ontmoette. Zij lieten Hem niet koud. Hij deinsde niet terug voor hun lijden. In het verhaal over het teken van de broden uit Marcus 6, voelt Jezus medelijden met de hongerige menigte. Hij weet dat de hele mens voeding nodig heeft. Alleen Hij kan de honger naar brood en de dorst naar het leven stillen. Jezus wil dit niet doen zonder zijn leerlingen. Het kleine beetje dat ze hem kunnen geven, gebruikt Hij: vijf broden en twee vissen. Ook vandaag wil Hij dat wij meewerken aan zijn onvoorwaardelijke zorg. lets kleins als een vriendelijke blik, een open oor of onze aanwezigheid is voor iemand soms genoeg om zich gezien te voelen. Als we onze beperkte mogelijkheden aan Jezus aanbieden, gebruikt Hij ze op een verrassende manier. Dan ervaren we wat ook Abraham deed. Door te geven ontvangen wij. Wie gastvrij uitdeelt, wordt overvloedig gezegend.

Gebed

Jezus Christus,
maak ons bewogen met de mensen om ons heen.
U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.
U bent daar altijd al,
in uw ontferming hebt U hen al ontvangen.
Spreek tot hen door onze woorden,
steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.

Bid ook voor
  • Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
  • Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.