Week van Gebed – donderdag 21 januari 18.00 uur

21 januari – Veranderd door het Woord

‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’ (Johannes 15 vers 3)

lezen

Deuteronomium 30 vers 11-20, Matteüs 5 vers 1-2

Gods Woord is heel dicht bij ons als zegen en belofte van blijdschap. God spreekt tot ons, als we ons hart openen. Door zijn Woord heeft God ons levend gemaakt. Hij haalt weg wat de groei van het ware leven belemmert, zoals een wijnbouwer de wijnstok snoeit. Ons perspectief verandert, wanneer we regelmatig een Bijbelgedeelte overdenken. Alleen of met anderen. Veel christenen bidden elke dag de zaligsprekingen uit Matteüs 5. God openbaart het geluk in het onvolmaakte. Niet het onrecht of het lijden heeft het laatste woord. Gelukkig zijn zij, die geraakt door Gods Geest, hun tranen niet bedwingen, maar de vrije loop laten. Zij ontvangen vreugde en troost. Hoe meer zij de Bron van hun geloof ontdekken, hoe meer zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met anderen zetten zij zich in voor Gods wereld van vrede.
Gods Woord roept ons steeds op om door onze gedachten en daden zichtbaar te maken dat Christus leeft. Soms zullen we in het hier en nu al het geluk ervaren, dat volmaakt zal zijn als Christus aan het eind van de tijd in luister verschijnt.

Gebed

We prijzen U, God onze Vader,
omdat U ons uw woord geeft in de Heilige Schrift. We prijzen U
voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.
Help ons om het Leven te kiezen.
Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren
die U zo graag met ons wilt delen.

Bid ook voor
  • De voortgang van het Bijbel vertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
  • Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.