Week van Gebed – dinsdag 19 januari 18.00 uur

19 januari – Een lichaam vormen

‘Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 15 vers 12)

lezen

Kolossenzen 3 vers 12-17, Johannes 13 vers 1-15, 34-35

De avond voordat Jezus Christus stierf, knielde Hij neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij wist dat samenleven moeilijk is en kende het belang van het elkaar vergeven en dienen. ‘Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen’, zei Jezus tegen Petrus. Petrus ontving de dienende Jezus en zijn voeten werden gewassen. De nederigheid en zachtmoedigheid van Christus raakte hem. Later zou hij Jezus’ voorbeeld navolgen en de gemeenschap van gelovigen in de vroege kerk dienen. Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen, zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen christelijke gemeenschappen één lichaam zijn. Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie, en lopen relaties stuk. Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden.

Gebed

God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus
en door onze broeders en zusters.
Open onze harten,
zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven,
zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.

Bid ook voor
  • Voor uw geloofsgemeenschap, dat u elkaar en anderen mag dienen, zoals ook Jezus dat deed.
  • Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.