Week van Gebed – maandag 18 januari 18.00 uur

18 januari – verborgen groeien

‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’ (Johannes 15 vers 4a)

lezen

Efeziërs 3 vers 14-21 Lucas 2 vers 41-52

Door de ontmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij in ons blijft. Dan rijpt de vrucht.Jezus was mens als wij. Hij groeide op en werd volwassen. Hij werd opgevoed in het joodse geloof, onopvallend in Nazareth. Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van haar Zoon. Ze koesterde dat alles in haar hart. Zo omarmde ze, steeds meer, het mysterie van Jezus. Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte van Gods liefde te peilen, waarmee Hij in ons blijft en wij in hem. Zonder dat wij doorgronden hoe, laat de Geest Christus in ons hart wonen. Van binnen worden wij krachtig door te bidden, te luisteren naar Gods Woord en dat te delen met anderen. We groeien in geloof door in praktijk te brengen wat wij daaruit leren.

Gebed

Heilige Geest,
laat ons Christus in ons hart ontvangen
en koesteren als het geheim van Gods liefde.
Voed en verrijk ons gebed.
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.

Bid ook voor
  • Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
  • Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.