Week van Gebed 17-24 januari 2021

Thema: #blijfinmijnliefde  (Oproep van Jezus in het evangelie van Johannes)

In verband met de strenge coronamaatregelen zijn er dit jaar geen gebedsvieringen in de Grutte Tsjerke.
Maar dit betekent natuurlijk niet dat de gebedsavonden hiermee gecancelled zijn.
Het programma van de verschillende avonden vindt u op de desbetreffende dag om 18.00 uur op onze website
We hopen dat velen van u thuis ruimte maken om de voorbede te laten doorgaan.
Het eenparig gebed is een fundament van de gemeente.

#Blijfinmijnliefde
In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven,
verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid
met anderen.