Alleen onlinediensten tot en met 17 januari 2021

Naar aanleiding van de nieuwste kabinetsmaatregelen van 14 december 2020 in verband met de bestrijding van corona
heeft de kerkenraad zich beraden over hoe hiermee om te gaan rond de kerkdiensten in Ternaard.
Hoewel we strikt formeel door zouden kunnen gaan met diensten met 30 kerkgangers hebben we op 17 december 2020
besloten hiermee uit solidariteit met de samenleving te stoppen. Tevens trachten we daarmee van onze kant de
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was er een dringend advies van de landelijke PKN en de classis
Fyslân om diensten alleen nog online aan te bieden.
Dus volgen wij dit advies. Uiteraard gaan de diensten wel gewoon door, maar zijn die alleen online te volgen.
Hoewel we het betreuren hiertoe over te moeten gaan, hopen wij toch op mooie diensten rond kerst en oudjaar.
En houd de berichtgeving op onze website en mededelingsblad in de gaten voor de situatie rond de diensten
na 17 januari 2021.

De kerkenraad van Ternaard.