Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Dit jaar is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in de week van 29 november t/m 5 december. Vanwege Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is bestemd voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten… Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen Griekenland’, of doneer online. Hartelijk dank!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!