Aanmelden kerkdiensten

Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en eventueel zanggroepje, zijn hier niet bij inbegrepen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeft u ook niet aan te melden!

Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Dit kan tot de zaterdagochtend voorafgaand om 12.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn om te reserveren.