Kerkdienst zondag 16 augustus vervalt

Beste gemeente,

In verband met de snel ontwikkelende situatie rond Corona in ons dorp heeft het moderamen vandaag intensief overleg gevoerd over hoe om te gaan met de open lucht kerkdienst op het voetbalveld op zondag 16 augustus.

Door de besmettingen met het virus van leden van de voetbalvereniging en het korps Euphonia is de dreiging van het virus wel heel dichtbij gekomen. Dit heeft bij het bestuur van het korps tot de conclusie geleid dat zij helaas niet kunnen meewerken aan een openluchtdienst a.s. zondagmiddag. Wij respecteren dit uiteraard. Verder zijn door onder andere de kaatsvereniging en de voetbalvereniging alle activiteiten stil gelegd.

We hebben nog overwogen de kerkdienst in het kerkgebouw door te laten gaan, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om komende zondag de dienst eenmalig af te lassen en de komende week te bezien hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen.

Daarmee sluiten we ons aan bij wat de andere verenigingen hebben besloten en de gevoelens van ongerustheid die bij velen in ons dorp leven.

Laat onverlet dat we ons met onze zorgen in gebed tot onze Heer en Heiland mogen wenden en mogen vragen om Zijn hulp in deze moeilijke tijden.