Eerste kerkdienst in corona

Ternaard – Afgelopen zondag 5 juli werd door PKN gemeente Ternaard weer een kerkdienst gehouden met gemeenteleden. Na een periode van 16 weken de diensten te hebben uitgezonden via kerkomroep.nl was het vandaag weer een hele opluchting dat er weer samengekomen mocht worden in de monumentale Grutte Tsjerke van Ternaard.

Door een werkgroep was de kerk coronaproof ingericht. Voorganger Hilde Graafland was best wel een beetje zenuwachtig bij aanvang van de dienst. Maar na het betreden van de kansel sprak zij de aanwezige 44 leden toe in woord en gebed. Samen met de gemeente werd de dienst begonnen met het me neuriën van het Lied: Wat hou ik van uw huis.

De schriftlezing was in beurtspraak van Psalm 100 afgesloten met het lang gemiste orgelspel, door Johan Boeijenga werd  Psalm 100 instrumentaal ten gehore gebracht.

Na de verkondiging werd het Onze Vader opgezegd. Als slotlied werd door een ensemble: De frede fan e Greiden wes oer us gezongen. Na de zegen verzamelden de gemeenteleden zich op het kerkpad waar zij begeleid door Onno en Baukje met blaasinstrumenten het zegenlied: Hear, wês mei ús oant in oare kear. Volgende week weer een dienst in de Grutte Tsjerke met muziek van de beamer en orgelspel en vanaf 19 juli wordt er mogelijk weer voluit gezongen in de Grutte Tsjerke.